LỄ HIỆN XUỐNG

LỄ HIỆN XUỐNG

Đức Giêsu không cầu chúc họ sự bình an; Người tuyên bố với sự đảm bảo vững chắc rằng họ có điều đó, như thế họ phải loại bỏ mọi sự sợ hãi.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

ĐỨC KITÔ THỨ NĂM

Vào ngày Hiện Xuống đầu tiên 2,000 năm trước, thần khí của Đức Giêsu phục sinh bắt đầu ngự trong các môn đệ cách mạnh mẽ. Và đó là điều chúng ta cử mừng hôm nay. Chúng ta mừng ngày quan trọng đó trong lịch sử Kitô Giáo khi, qua sự ngự đến của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu phục sinh bắt đầu ở trong các môn đệ với một sự hiện diện cá biệt.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE THREE ORANGES

The Feast of the Pentecost reminds us of what is essential to our life. The Holy Spirit gives us true life and leads us to eternal life. The Holy Spirit is the spiritual water to keep us alive.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LỄ HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần đến làm một cuộc thay đổi toàn diện: thay đổi lối nghĩ, lối nhìn, lối hiểu, lối tính toán của các ông: Hiểu giáo lý của Chúa cách siêu nhiên hơn chứ không phàm tục như trước nữa; từ đó các ông quyết định vẫn theo Chúa nhưng không phải vì tính toán vụ lợi mà vì tình yêu hy sinh xả thân hoàn toàn.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Nhóm được coi là “thế gian” thì đối nghịch với nhóm bao gồm Đức Giêsu và các môn đệ của Người. Sự giao tranh giữa các nhóm này thì rất khó khăn, và nhóm của Đức Giêsu bị mất một người bởi vì ác thần ở phía “bên kia”. Cách duy nhất để chiếm thế thượng phong trên kẻ thù mạnh bạo như thế thì phải xin sự trợ giúp của một đồng minh mạnh thế hơn nữa, là Cha trên trời.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

LỄ THĂNG THIÊN

TRUYỀN GIÁO HỮU HIỆU

Khi chúng ta thực sự yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như chính mình, người khác sẽ nhận ra Chúa trong lời nói, trong hành động, nhất là trong lối sống của chúng ta. Đó là hoạt động truyền giáo có hiệu quả nhất.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

LỆNH LÊN ĐƯỜNG

Tất cả Tin Mừng đều làm chứng cho ta thấy Thiên Chúa không kết án ai, nhưng muốn cứu tất cả mọi người. Vấn đề chẳng bao giờ là “phải chăng Thiên Chúa sẽ tha thứ” nhưng là “phải chăng tôi sẽ đón nhận ơn tha thứ Người ban trước cho tôi”.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHỨNG TỪ & VIỆC RAO GIẢNG

Việc công bố Tin Mừng về Chúa Giêsu không dành riêng cho các linh mục hay các tu sĩ. Đó là bổn phận mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện sau khi đã nhận lãnh phép Rửa tội và Thêm sức. Điều này gợi lên một vấn nạn: Một người trung bình có thể rao giảng như thế nào về Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay?
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

WALKING WITH GOD

You and I have been chosen to take part in this mission to save the world. We are living between the time of Jesus' departure and the time of his return. We can share in his exultation in heaven, if we do what he has commanded us to do. Others will be allowed to share in His exultation if we proclaim the Gospel to them.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LỄ THĂNG THIÊN

Thiên đường là quê hương vĩnh viễn của chúng ta, nhưng trần thế chính là con đường dẫn tới quê hương hạnh phúc đó. Chỉ đứng đó mà ngóng nhìn thiên đường thì có lẽ không bao giờ ta tới thiên đường được. Muốn tới được thiên đường thì trước hết phải đi hết con đường dương thế bằng cách chu toàn những nhiệm vụ của mình ở đời này.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

KHÚC LUÂN VŨ CỦA TÌNH YÊU

Khuynh hướng của tình yêu là sẻ chia mọi sự, đặt mọi sự làm của chung: tất cả những gì Thầy biết nơi Cha Thầy, tất cả những gì Thầy nhận được nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho anh em biết. Vâng, tình yêu không thống trị song tôn trọng tha nhân, làm cho tha nhân bình đẳng với mình.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Khi nói với các môn đệ (được phỏng đoán) là nam giới, Đức Giêsu nói “hiện hữu” (gắn bó yêu thương với Người và Chúa Cha) thì chưa đủ. Họ phải cố gắng “hành động” (giữ các giới răn; thi hành những gì Thầy truyền cho anh em).
Đọc Tiếp

John J. Pilch

PHÉP LẠ CỦA TÌNH YÊU

Qua tình yêu, Thiên Chúa đã để chúng ta tùy nghi sử dụng cái năng lực mãnh liệt nhất, trên thế gian này, đó là thứ năng lực mà mọi tiền của trên thế gian không thể mua được. Đó là thứ năng lực mà mọi tri thức trên thế gian không thể tạo ra được.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

REMAIN IN MY LOVE

Marriage is instituted by God. Marriage is the union between a man a woman. This is the law of nature instituted by God to continue God’s work of creation... To support this form of marriage is to remain in God’s love and is to keep God’s commandment.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tình yêu là người thầy tốt nhất chúng ta có. Nhưng người thầy này không tự đến, chúng ta phải cực nhọc tìm kiếm. Thông thường phải tốn nhiều năm nỗ lực cách kiên trì người ta mới đạt được đến khả năng yêu thương.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CÂY NHO SAI TRÁI

Thiên Chúa đã không dựng nên chúng ta để sống “sự sống mong manh” ấy, nơi mà cái chết sẽ chiến thắng. Người đã dựng nên chúng ta cho sự sống thần linh “của Người”, một sự sống sung mãn, hạnh phúc và bất diệt!
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Đức Giêsu đề nghị rằng, sau cùng sự tương quan cộng sinh giữa ba người (chủ nhân-môi giới-thân chủ) phải phát triển thành tình bằng hữu (c. 15) được đặc trưng bởi tình yêu được minh chứng qua sự sẵn sàng hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Chính Đức Giêsu là gương mẫu của tình bằng hữu như thế.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

GIỮ MỐi THÂN TÌNH

Ngày nay người ta muốn tìm Đức Giêsu, thì chúng ta, Giáo Hội của Người, phải làm cho họ thấy được Người.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

PRODUCER OR SUCKER

We don’t want to be the “suckers” and unproductive branches. Studies and reports on ministries in the church, however, have been consistently saying that only 1% of people taking actively role in church ministries.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Chúng ta sẽ biết mình là những cành nho đầy sức sống của cây nho nếu trong chúng ta thực sự có tình thương mến, tình thương mến ngự trị giữa nhau và thể hiện bằng sự chăm sóc cho nhau.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

MỤC TỬ ĐÍCH THẬT

Chúng ta chớ nên dừng lại với những hình ảnh mục ca, điền viên, những bài thơ đồng quê lãng mạn. Bầu khí thật ra rất bi thảm: Đức Giê-su nghĩ tới một mục tử chết để cứu đàn chiên mình! Hình ảnh lạ lùng, kỳ dị. Một mục tử chết, làm sao còn có thể bảo vệ bầy chiên nữa? Đức Giê-su chỉ muốn nói: nhờ cái chết của mình, Người sẽ cứu rỗi chúng ta.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Không có gì trong Phúc Âm Gioan thì đơn giản như nó có vẻ. Sự suy nghĩ nhỏ bé này về mục tử cao quý đã đưa một số nhân vật chính yếu lại với nhau để thấy sự tương phản: Đức Giêsu, Phêrô, Giuđa, và Môn Đệ Yêu Dấu. Trong cộng đồng của Gioan, nơi Môn Đệ Yêu Dấu rất được quý trọng, thật khó để chứng minh rằng ông Phêrô chứ không phải người Môn Đệ Yêu Dấu là mục tử của nhóm này.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

TA LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Đức Giêsu chính là nhân vật mà ngôn sứ Ezekiel tiên báo. Giống như David người mục tử nhân lành, Người chăm sóc những con yếu đuối bơ vơ, chữa lành con nào bệnh hoạn, và đi tìm những con lạc đường mất lối... Người tự hiến mạng sống cho đàn chiên của Người. Và Người lại còn làm hơn như thế. Người đã sống lại từ cõi chết và chia sẻ đời sống Phục sinh của riêng Người với đàn chiên.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE SHEPHERD’S HEART

We all have a parent, God, watching out for us and over us and encouraging us to behave in a certain way, all the time. We behave well because we are attentive and responsive to the voice of the Shepherd. We can make God proud of us! We can be a joy for God.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn cần những vị mục tử tốt lành lo cho đoàn chiên trên thế giới. Người rất cần các bạn trẻ hiến thân cho sứ mạng mục tử này. Người mời gọi chúng ta hãy nhìn bằng trái tim yêu thương, để thấy những cơn đói Lời Chúa, đói tình thương, đói của ăn, đói ý nghĩa cuộc sống.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

SỰ PHỤC SINH THÂN XÁC

Sự phục sinh của thân xác là định mệnh sau cùng mà Thiên Chúa muốn ban cho loài người chúng ta. Đó là hạnh phúc của linh hồn và cả thân xác. Sự phục sinh ấy vô cùng đáng giá. Đó là điều nhân loại mơ ước và tìm kiếm. Đối với những người theo Chúa Kitô – đó không còn là mơ ước mà là một thực tại trong tầm tay.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CHỨNG NHÂN CHO THẦY

Đối với Gio-an, “cạnh sườn mở” là biểu tượng nguồn suối chảy ra từ Đền Thờ mới, theo sấm ngôn Êdêkien. Ở đây, đối với Lu-ca, đó là tay và chân! Nhưng điểm chủ yếu của hai trình thuật vẫn là cho thấy cũng chính Đấng bị đóng đinh đã sống lại. Đức Giê-su bảo đảm với môn đồ rằng mình chẳng phải là một bóng ma, vì có một thể xác.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Khuynh hướng hợp lý hóa của Tây Phương thường cướp đi tiềm năng cảm nghiệm về phụng vụ, nghi thức, và bí tích. Những suy nghĩ hôm nay có thể nào giúp phục hồi sức mạnh ấy?
Đọc Tiếp

John J. Pilch

TÌM GẶP CHÚA GIÊSU HÔM NAY

Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn tìm gặp Chúa Giêsu Phục Sinh thì chúng ta phải tìm Người theo lối các môn đệ đã tìm được gặp Người trên đường Damas, theo lối hai anh em nọ tìm được Người trên con đường Colorado tức là tìm gặp Người giữa lòng Hội Thánh, tìm gặp Người trong nghi thức bẻ bánh.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE TRUE JOY

The disciples of Jesus did not have all the knowledge about the world, the universe. They did not have the sophisticated technologies like we have, but they were happy and satisfied. They were happy and satisfied, because they had the true knowledge of Jesus Christ. They had a real relationship with the resurrected Christ.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Tại sao khi đọc Sách Thánh lòng chúng ta không “cháy bừng lên”, và khi tham dự Thánh Lễ mắt chúng ta không “mở ra”? Vì chúng ta đọc Sách Thánh như đọc về Ðức Giêsu chứ không phải đọc với Ðức Giêsu như hai môn đệ Emmau; và chúng ta dâng Thánh Lễ như dâng lên cho Người chứ không phải cùng dâng với Người.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

HỒNG ÂN PHỤC SINH

Niềm vui phục sinh, đó là niềm vui đến sau... cơn hoảng sợ! Đó là niềm vui và bình an nổi lên từ một tình thế hoàn toàn tuyệt vọng (cái chết của một kẻ bị đóng đinh!), niềm vui mà từ nay không gì sẽ còn có thể giật mất: đó là niềm vui và bình an xuất phát từ "đức tin" vào Đấng đã chiến thắng sự chết.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Ở dưới đáy vững chắc là truyền thống về các biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu, các tông đồ và tất cả những ai giao tiếp với các đấng ấy. Giai đoạn hai của truyền thống là các tông đồ rao giảng những gì họ nhớ được về lời nói và hành động của Đức Giêsu. Và giai đoạn ba là các thánh sử viết xuống trong khoảng năm bốn mươi đến sáu mươi sau cuộc đời ở trần thế của Đức Giêsu.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

LÝ TRÍ VÀ ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH

Giả như nhóm người thất học này đã phịa chuyện về Đức Giêsu và sự phục sinh của Người thì chắc chắn ta phải chấp nhận rằng sớm hay muộn, ít nhất phải có một người trong bọn sẽ phải nói ra sự thật, vì không chịu nổi sự bách hại và giết chóc.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

CALL ME A CHRISTIAN

Peace is a blessing and a prayer Jesus wants for his followers here on earth and in eternity. Peace is the message of the angels when Jesus is born in Bethlehem. Jesus is Prince of peace. He brings peace to people of good will. When Jesus returns from his death, his message is also of peace. Obviously, Jesus wants to restore peace for the world.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Ngày nay chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta có những dấu chỉ Người ban, đó là các bí tích, các biến cố và gương sống quảng đại của các tín hữu nhiệt thành. Chính chúng ta cũng phải là những dấu chỉ cho người khác nhận biết Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

GẶP ĐẤNG PHỤC SINH

Tin vào sự phục sinh, đối với Mc, trước hết không phải là một cái chi nhức óc bể đầu, nhưng là dấn thân trong một cuộc sống mới, với anh em, dựa trên Lời Chúa, tiến bước trên con đường thiên lý vạn dặm, gieo rắc Tin Mừng cho hết mọi loài.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Phúc âm hôm nay cung cấp một cơ hội thật tốt cho tín hữu Hoa Kỳ hãy nghĩ lại phương cách tiếp cận đời sống quá dựa trên lý trí và sự cản trở mà nó có thể đề ra đối với “đức tin thực sự” hay sự trung thành.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Tin Mừng Phục Sinh là chúng ta không cần phải đợi đến khi chết mới được tham dự vào quyền năng phục sinh. Chúng ta có thể bắt đầu thi hành điều ấy ngay tự bây giờ.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

AMNESIA OR NOSTALGIA

We are Christians, and Christians have mission in the world. Our mission is to profess and proclaim the death and resurrection of the Lord until he comes again.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Chúng ta có thể làm chứng cho Ðức Giêsu phục sinh theo cách thứ hai này: sống làm sao cho người ta biết chúng ta đang sống một cuộc sống mới, chúng ta hạnh phúc, chúng ta tự do, chúng ta vui mừng trong cuộc sống mới đó, và trong bất cứ hoàn cảnh nào lòng chúng ta cũng tràn trề hy vọng.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ LÁ

CHÚA NHẬT KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU

Khi đọc câu chuyện này kỹ hơn, nó giải thích những người Địa Trung Hải đã nhào nặn cuộc khổ nạn này như thế nào với ý định cho thấy rằng Đức Giêsu đã biến cảm nghiệm ô nhục thành điều gì đó rất vinh dự.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

Ý NGHĨA CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU

Người là “Con”, nhưng không như thiên hạ tưởng... Người là “Vua”, nhưng chẳng như nhân thế chờ... Người Con ấy là tất cả tình yêu, không khép kín trong chính “mình”: tình yêu tuyệt đối, chết cho “kẻ khác”... Vị Vua ấy là tất cả tình yêu, chẳng hề thống trị: Người là “tôi tớ” thí mạng cho “tha nhân”...
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

NHỮNG NGƯỜI QUẤN KHĂN ĐỎ

Chúng ta được mời gọi để thách đố những người quấn khăn đỏ. Chúng ta được mời gọi để thách đố đám đông. Chúng ta được mời gọi để bảo vệ Chúa Kitô và những giảng dạy của Người trong thế giới hôm nay.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

SHE HAS DONE A GOOD THING!

He was abandoned then; and he is still abandoned now. Many people continue abandoning Him. Many people continue rejecting him. Many people continue betraying him. Many people are still willing to crucify him, not on cross but with their sinful ways of life.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Nếu chúng ta coi Ðức Giêsu là một vị vua uy quyền, chúng ta sẽ như các lãnh tụ Do Thái tìm cách trừ khử Người khi cảm thấy uy quyền ấy đe dọa đến quyền tự do của chúng ta. Nếu chúng ta coi Người là một vị vua giúp chúng ta chiến thắng thù địch, chúng ta sẽ như quần chúng hôm ấy chán bỏ Người khi Người không giúp chúng ta đạt được mục đích ấy. Nếu chúng ta coi Người là một thứ ô dù cho chúng ta núp bóng, chúng ta sẽ như các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn khi ước vọng của chúng ta không thành.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái