Bài Giảng Chúa Nhật - Người Tín Hữu

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Trong một dạng đơn giản hơn, dụ ngôn này phản ánh một thực tại quen thuộc với mọi nông dân, có thể nói, sự cưỡng đoạt được thi hành bởi các chủ đất thực tế và cứng cỏi.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

PHƯƠNG DIỆN KHẮT KHE CỦA THIÊN CHÚA

Loài người chúng ta có khuynh hướng miêu tả sự vật không đúng với bản chất của nó, nhưng theo ý thích của mình. Nói cách khác, chúng ta thường bóp méo sự thật để nó trở thành điều mà chúng ta muốn, thay vì những gì đúng như vậy.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

LOYAL or DISLOYAL

As loyal tenants, we are aware that we are not the owner of the vineyard. God is. We are expected to faithfully carry out our duty as tenants taking good care of God’s vineyard. We consider God’s interest is our own interest. God is looking for the crop of good, sweet and juicy grapes. Juicy grapes symbolize holy lives.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Chúa cho chúng ta hưởng dùng tất cả những thứ đó, miễn là ta góp lại một phần nhỏ cho Chúa như là phần hoa lợi, nhưng chúng ta chỉ biết xử dụng tất cả những thứ đó cho riêng mình. Không có phần nào cho tha nhân, không có phần nào cho Hội Thánh, không có phần nào cho xã hội.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Người Trung Đông thời nay chắc chắn sẽ vang vọng sự phán đoán của thính giả của Đức Giêsu: “Người con thứ nhất,” đó là, người con mà sau cùng đã đi và làm việc trong vườn nho như được người cha ra lệnh. Họ nhận biết tầm quan trọng của sự vâng lời, nhưng vinh dự bên ngoài thì quan trọng hơn.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CẢM NGHIỆM TRONG CĂN PHÒNG KHÁCH SẠN

Cần phải ghi nhớ rằng tất cả chúng ta vẫn còn lữ hành trên đường hướng về sự hối cải trọn vẹn. Chẳng hạn, trong chúng ta có một số người cần phải chiến đấu để từ những Kitô hữu bình thường trở thành Kitô hữu tốt, một số khác cần phải cố gắng từ những Kitô hữu tốt trở thành những Kitô hữu xuất sắc. Và số khác nữa thì cố gắng từ những Kitô hữu xuất sắc trở thành kitô hữu gương mẫu.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

CHANGE OF HEART

It is clear that God does not expect perfection. God wants us to learn from our mistakes, put our failings behind us, and then choose to do the right thing.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Giá trị thực của một đời người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hệ tại hiện tại người đó có quyết tâm sống công chính hay không. Giá trị thực của con người không do những lời tốt đẹp người đó nói ra, mà do hành động của người đó
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

VINH DỰ CÔNG VIỆC VƯỜN NHO

Có thể nói công việc bác ái, sinh hoạt đạo đức là công việc vườn nho trong dụ ngôn hôm nay. Có người được theo đạo ngay từ khi sơ sinh, có người vì lập gia đình nên theo đạo khi đã trưởng thành. Điều quan trọng không phải là sự phân biệt “đạo gốc” hay “đạo theo” mà là chúng ta biết đến Chúa nhiều hay ít.
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Chủ vườn nho đối xử với người được thuê sau cùng một cách độ lượng và tử tế, “như thể” họ là bà con. Họ không làm gì để “chiếm được” sự đối xử như thế. Chủ vườn nho cho họ “điều gì đúng” với người bà con.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

PHI CƠ & CHIẾC KẸP GIẤY

Chúng ta thường phân bì với phận may của kẻ khác bởi vì chúng ta ganh tị với họ. Nhưng điều gì khiến chúng ta ganh tị với họ? Lý do là vì chúng ta nghĩ rằng họ khá hơn chúng ta, họ có nhiều tiền hơn chúng ta, họ xinh đẹp dễ coi hơn chúng ta, họ tài năng hơn chúng ta.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

WORKING POSITION IN GOD'S VINEYARD

The cause of the problem is not in the generosity of the landowner but the envy of the earlier workers. God is generous; man is selfish. God has empathy; man apathy. God wants to help others; man wants to compete.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Thiên Chúa yêu thương chúng ta theo hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Người thì hoàn cảnh này, người thì hoàn cảnh khác, nhưng người nào cũng được Thiên Chúa thương và ban cho ơn cứu độ.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Nếu ông đối xử khắc nghiệt với người đầy tớ trong nhà, các người dưới sẽ cho ông không biết xấu hổ, một người không có vinh dự. Vì thế ông vua quyết định hành động “thương xót” và tha nợ.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

HAI NGƯỜI LÍNH

Không phải dựa trên sự tha thứ của riêng chúng ta mà thế giới quanh ta được chữa lành mà chính là dựa trên sự tha thứ của Chúa Giêsu. Khi truyền bảo chúng ta yêu kẻ thù, Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta ân sủng cần thiết kèm theo để tha thứ cho họ.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

FORGIVING IS GOD'S EXPECTATION

The book of Sirach asserts that anyone nourishes anger against another cannot expect healing from the Lord. It is necessary to set aside our anger in order to receive God’s mercy and forgiveness.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa hôm nay bảo chúng ta tha thứ. Nhưng Lời Chúa cũng bảo chúng ta làm một việc khác khó hơn, đó là biết xin lỗi.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Chữ “anh em” trong Phúc Âm Mátthêu thường có nghĩa “một phần tử khác của Giáo Hội”. Lời khuyên này có ý định giải quyết xung đột giữa những người bên trong; nó không có ý định chi phối các tương giao với người bên ngoài.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

BÀI THI CỦA BÀ GIÁO O'NEILL

“Chỉ cần những người tốt cứ giữ yên lặng, là điều xấu sẽ tăng triển ngay”
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

RELATIONSHIPS MATTER

People with bad health habits such as smoking, poor eating habits, obesity, or alcohol use, but who had strong social ties lived significantly longer than people who had great health habits but were isolated.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Việc sửa lỗi anh em thật tế nhị và khó khăn. Nhưng Lời Chúa hôm nay xác định cách rõ ràng: sửa lỗi anh em là một hành vi tích cực của đức Bác Ái, vì sửa lỗi anh em là để cho anh em được nên hoàn thiện hơn.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Đức Giêsu nhận ra rằng ông Phêrô đang thách đố sự trung thành của Người với Thiên Chúa, mà đó chính là vinh dự của Người.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Đó là Tin Mừng khi chúng ta vác thập giá của mình và theo Chúa Giêsu, có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Nhưng nó sẽ đem lại một bình an và phước lành mà chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng ra hay hy vọng tới--và ngay cả dám mơ tưởng đến.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

WITH JESUS OR WITH SATAN

Taking up our crosses without following Jesus will lead us to frustration, anger and bitterness. It is important to remember that we are taking our crosses to follow Jesus..
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Làm môn đệ Ðức Giêsu là làm một người khác hẳn, cho nên không lạ gì khi Người bảo chúng ta phải “từ bỏ mình”. Cái phần “mình” được bỏ đi bao nhiêu thì cái phần “Chúa” được gia tăng bấy nhiêu. “Từ bỏ mình” hoàn toàn thì sẽ trở thành “Kitô khác” hoàn toàn.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái