CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Khuynh hướng hợp lý hóa của Tây Phương thường cướp đi tiềm năng cảm nghiệm về phụng vụ, nghi thức, và bí tích. Những suy nghĩ hôm nay có thể nào giúp phục hồi sức mạnh ấy?
Đọc Tiếp

John J. Pilch

TÌM GẶP CHÚA GIÊSU HÔM NAY

Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn tìm gặp Chúa Giêsu Phục Sinh thì chúng ta phải tìm Người theo lối các môn đệ đã tìm được gặp Người trên đường Damas, theo lối hai anh em nọ tìm được Người trên con đường Colorado tức là tìm gặp Người giữa lòng Hội Thánh, tìm gặp Người trong nghi thức bẻ bánh.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

THE TRUE JOY

The disciples of Jesus did not have all the knowledge about the world, the universe. They did not have the sophisticated technologies like we have, but they were happy and satisfied. They were happy and satisfied, because they had the true knowledge of Jesus Christ. They had a real relationship with the resurrected Christ.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Tại sao khi đọc Sách Thánh lòng chúng ta không “cháy bừng lên”, và khi tham dự Thánh Lễ mắt chúng ta không “mở ra”? Vì chúng ta đọc Sách Thánh như đọc về Ðức Giêsu chứ không phải đọc với Ðức Giêsu như hai môn đệ Emmau; và chúng ta dâng Thánh Lễ như dâng lên cho Người chứ không phải cùng dâng với Người.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

HỒNG ÂN PHỤC SINH

Niềm vui phục sinh, đó là niềm vui đến sau... cơn hoảng sợ! Đó là niềm vui và bình an nổi lên từ một tình thế hoàn toàn tuyệt vọng (cái chết của một kẻ bị đóng đinh!), niềm vui mà từ nay không gì sẽ còn có thể giật mất: đó là niềm vui và bình an xuất phát từ "đức tin" vào Đấng đã chiến thắng sự chết.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Ở dưới đáy vững chắc là truyền thống về các biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu, các tông đồ và tất cả những ai giao tiếp với các đấng ấy. Giai đoạn hai của truyền thống là các tông đồ rao giảng những gì họ nhớ được về lời nói và hành động của Đức Giêsu. Và giai đoạn ba là các thánh sử viết xuống trong khoảng năm bốn mươi đến sáu mươi sau cuộc đời ở trần thế của Đức Giêsu.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

LÝ TRÍ VÀ ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH

Giả như nhóm người thất học này đã phịa chuyện về Đức Giêsu và sự phục sinh của Người thì chắc chắn ta phải chấp nhận rằng sớm hay muộn, ít nhất phải có một người trong bọn sẽ phải nói ra sự thật, vì không chịu nổi sự bách hại và giết chóc.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

CALL ME A CHRISTIAN

Peace is a blessing and a prayer Jesus wants for his followers here on earth and in eternity. Peace is the message of the angels when Jesus is born in Bethlehem. Jesus is Prince of peace. He brings peace to people of good will. When Jesus returns from his death, his message is also of peace. Obviously, Jesus wants to restore peace for the world.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Ngày nay chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta có những dấu chỉ Người ban, đó là các bí tích, các biến cố và gương sống quảng đại của các tín hữu nhiệt thành. Chính chúng ta cũng phải là những dấu chỉ cho người khác nhận biết Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

GẶP ĐẤNG PHỤC SINH

Tin vào sự phục sinh, đối với Mc, trước hết không phải là một cái chi nhức óc bể đầu, nhưng là dấn thân trong một cuộc sống mới, với anh em, dựa trên Lời Chúa, tiến bước trên con đường thiên lý vạn dặm, gieo rắc Tin Mừng cho hết mọi loài.
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Phúc âm hôm nay cung cấp một cơ hội thật tốt cho tín hữu Hoa Kỳ hãy nghĩ lại phương cách tiếp cận đời sống quá dựa trên lý trí và sự cản trở mà nó có thể đề ra đối với “đức tin thực sự” hay sự trung thành.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Tin Mừng Phục Sinh là chúng ta không cần phải đợi đến khi chết mới được tham dự vào quyền năng phục sinh. Chúng ta có thể bắt đầu thi hành điều ấy ngay tự bây giờ.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

AMNESIA OR NOSTALGIA

We are Christians, and Christians have mission in the world. Our mission is to profess and proclaim the death and resurrection of the Lord until he comes again.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Chúng ta có thể làm chứng cho Ðức Giêsu phục sinh theo cách thứ hai này: sống làm sao cho người ta biết chúng ta đang sống một cuộc sống mới, chúng ta hạnh phúc, chúng ta tự do, chúng ta vui mừng trong cuộc sống mới đó, và trong bất cứ hoàn cảnh nào lòng chúng ta cũng tràn trề hy vọng.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ LÁ

CHÚA NHẬT KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU

Khi đọc câu chuyện này kỹ hơn, nó giải thích những người Địa Trung Hải đã nhào nặn cuộc khổ nạn này như thế nào với ý định cho thấy rằng Đức Giêsu đã biến cảm nghiệm ô nhục thành điều gì đó rất vinh dự.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

Ý NGHĨA CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU

Người là “Con”, nhưng không như thiên hạ tưởng... Người là “Vua”, nhưng chẳng như nhân thế chờ... Người Con ấy là tất cả tình yêu, không khép kín trong chính “mình”: tình yêu tuyệt đối, chết cho “kẻ khác”... Vị Vua ấy là tất cả tình yêu, chẳng hề thống trị: Người là “tôi tớ” thí mạng cho “tha nhân”...
Đọc Tiếp

Lm Phêrô Phan Văn Lợi

NHỮNG NGƯỜI QUẤN KHĂN ĐỎ

Chúng ta được mời gọi để thách đố những người quấn khăn đỏ. Chúng ta được mời gọi để thách đố đám đông. Chúng ta được mời gọi để bảo vệ Chúa Kitô và những giảng dạy của Người trong thế giới hôm nay.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

SHE HAS DONE A GOOD THING!

He was abandoned then; and he is still abandoned now. Many people continue abandoning Him. Many people continue rejecting him. Many people continue betraying him. Many people are still willing to crucify him, not on cross but with their sinful ways of life.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Nếu chúng ta coi Ðức Giêsu là một vị vua uy quyền, chúng ta sẽ như các lãnh tụ Do Thái tìm cách trừ khử Người khi cảm thấy uy quyền ấy đe dọa đến quyền tự do của chúng ta. Nếu chúng ta coi Người là một vị vua giúp chúng ta chiến thắng thù địch, chúng ta sẽ như quần chúng hôm ấy chán bỏ Người khi Người không giúp chúng ta đạt được mục đích ấy. Nếu chúng ta coi Người là một thứ ô dù cho chúng ta núp bóng, chúng ta sẽ như các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn khi ước vọng của chúng ta không thành.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái