Bài Giảng Chúa Nhật - Người Tín Hữu
Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

SỰ UỶ THÁC CỦA CHÚA GIÊSU

Lễ Thăng Thiên không mừng sự vinh hiển tột cùng của sự hiện diện bằng thân xác của Đức Giêsu trong thế gian. Đúng hơn, lễ này mừng sự tiếp tục hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta trong sự vinh hiển mầu nhiệm qua một phương cách hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

ABOVE THE JUNKS OF LIFE

The feast of the Ascension is a reminder to all of us about the purpose of our life. The purpose of our life is to prepare ourselves for eternal life with God. There will be no eternal life without Jesus.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Lễ Thăng thiên đánh dấu sự thay đổi tình trạng của Ðức Giêsu. Lễ này còn đánh dấu một bước ngoặc trong việc loan Tin Mừng: Trước đây, loan Tin Mừng chủ yếu là việc của Ðức Giêsu, các môn đệ theo Người để tập sự. Từ nay, loan Tin Mừng là sứ mạng của các môn đệ, với sự hỗ trợ đắc lực của Ðức Giêsu vinh quang.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

THẦN CHÂN LÝ

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần bắt đầu bằng sự gian dối, bằng việc hợp lý hóa những gì là sai lầm, và không muốn nhìn nhận sự thật. Khi lối sống ấy trở thành thói quen, chúng ta sẽ không còn phân biệt được những gì đúng và sai..
Đọc Tiếp

Pt. Trần Văn Nhật

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Người ở ngoài gia đình thì bị nghi ngờ là một kẻ thù, âm mưu xấu đối với gia đình, tìm cách hãm hại gia đình. Sự thật chỉ dành cho gia đình và bà con thân thuộc được mở rộng không xa hơn ngôi làng. Không ai ở ngoài làng có quyền được biết bất cứ gì.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CHÚA THÁNH THẦN

Lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Giêsu không bảo đảm là sau cùng chúng ta sẽ có kết quả như ông Joe Louis. Nhưng nó đảm bảo một điều gì đó quan trọng hơn. Nó bảo đảm rằng không có sự vấp ngã nào hay thất bại nào xảy ra cho chúng ta mà chúng ta và Chúa Thánh Thần không thể cùng nhau cáng đáng nổi.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

OFFENDED OF NOT OFFENDED

Our parents want us to grow up. Jesus wants his disciples to grow up. He also wants us to grow up in our faith. Growing up means to take the responsibility for our life and for what we do or are supposed to do; be responsible to ourselves, to God, to our Church, to our family, our community, our friends, and to others.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Đức Giêsu không bao giờ bỏ chúng ta ở lại trong cảnh mồ côi thiếu thốn. Người để lại cho chúng ta hai trợ lực rất hữu hiệu, một là Phép Thánh Thể mà chúng ta có thể đến hằng ngày, hai là Chúa Thánh Thần vẫn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ chúng ta từng giây từng phút.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Thách đố của chúng ta là tham gia trong các sinh hoạt đem lại sự sống thay vì đương đầu với sự chết. Đây cũng là thách đố của chúng ta là hãy làm cho đời sống có ý nghĩa thay vì bòn rút nó.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CHÚA GIÊSU

Hành trình tinh thần của chúng ta không phải chỉ là một hành trình nhàm chán. Đó là một hành trình quan trọng nhất mà chúng ta phải có... Đó là hành trình đến sự sống đời đời, là nơi không còn sự chết, không còn khổ não, không còn nước mắt, không còn đau đớn, chỉ có niềm vui và tình yêu.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

“DO NOT LET YOUR HEART BE TROUBLED”

When Jesus tells us not to let our hearts be troubled, he means that we have a choice to make. We can choose to stay in troubled or to stay out of it. Not many people can make this choice. To let our hearts be troubled means to allow ourselves to stay in the worldly expectations of life.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Trong các cộng đoàn Hội Thánh vẫn có bất công, sinh ra tranh chấp và kêu ca. Thành thử “ngôi đền thờ của Thánh Thần” cũng khó mà xây dựng, những “viên đá sống động” khó mà ăn khớp với nhau, và “những của lễ thiêng liêng” khó mà đẹp lòng Thiên Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Nếu tín hữu Hoa Kỳ ngày nay có thể vượt qua hình ảnh con chiên để nghĩ đến vấn đề lãnh đạo trong cộng đồng Kitô Hữu, một vài câu hôm nay phải kích thích sự suy tư lành mạnh. Các nhà lãnh đạo cao thượng đương thời hướng dẫn hay giống như kẻ trộm, kẻ cướp, và người lạ?
Đọc Tiếp

John J. Pilch

CỬA CHUỒNG Ở ÐÂU?

Chúa Giêsu biết rõ mỗi người chúng ta một cách thân mật sâu xa. Người biết ai trong chúng ta yếu kém về đức tin, ai trong chúng ta thường dễ ngã lòng, ai trong chúng ta thường hay bỏ bầy đi rông. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người luôn luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta. Và nếu lỡ chúng ta bỏ bầy đi rông thì Người sẽ bỏ lại 99 con chiên để đi kiếm chúng ta.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

RECLAIMING THE IMAGE OF SHEPHERD & SHEEP

If any leader, pope, cardinal, bishop, priest, parent, teacher, coach... does not enter through the Gate of Jesus Christ, does not echo the voice of Jesus Christ, does not reflect the gentle caring and loving attitude and behaviour of Jesus Christ, he or she is not a good shepherd.
Đọc Tiếp

Rev. John Kha Tran

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ðức Giêsu đối với chúng ta thì khác hẳn. Người không vơ đũa cả nắm coi hết mọi người y như nhau. Trái lại Người biết rõ từng người một với cá tính riêng, hoàn cảnh riêng, chỗ mạnh chỗ yếu riêng. Nhất là Người yêu thương mỗi người một cách riêng.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Emmau chính xác ở đâu? Câu hỏi này giúp chúng ta suy nghĩ thêm khi khám phá sự hiểu biết “đúng đắn” về Kinh Thánh. Khách hành hương ngày nay đến Do Thái bị sửng sốt khi biết rằng có đến sáu địa điểm được coi là “Emmau”.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

TÌM GẶP CHÚA GIÊSU HÔM NAY

Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn tìm gặp Chúa Giêsu Phục Sinh thì chúng ta phải tìm Người theo lối các môn đệ đã tìm được gặp Người trên đường Damas, theo lối hai anh em nọ tìm được Người trên con đường Colorado tức là tìm gặp Người giữa lòng Hội Thánh, tìm gặp Người trong nghi thức bẻ bánh.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

TO WALK WITH THE ONE WHO SAVES YOU

As Christian peoples, we care for one another. We look after one another's needs. We share one another's sorrow and hurt. No matter how difficult the situation is; we walk together with one another and with Jesus. We listen to the words of God, and we sit together at the table of the Eucharist.
Đọc Tiếp

Lm. John Kha Tran

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

... một mặt chúng ta hãy vững tin rằng Ðức Giêsu phục sinh lúc nào cũng ở sát bên cạnh chúng ta; mặt khác hãy xử dụng những phương tiện mà Người đã để lại hầu có thể nhận ra Người, đó là Lời Chúa và Thánh lễ.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Sự nghiên cứu cẩn thận hình thức văn chương này và cấu trúc của nó khiến các học giả tin rằng sự ủy thác đề cập đến tất cả các môn đệ và không chỉ giới hạn trong Nhóm Mười Một. Mọi tín hữu được ủy thác việc đem các phần tử mới vào cộng đồng.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

LÝ TRÍ & ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH

Chính sự biến đổi không thể nào giải thích được nơi các môn đệ của Ðức Giêsu khiến cho nhiều người nói rằng chính lý trí cũng minh chứng rằng Ðức Giêsu đã phục sinh. Nói cách khác, lý trí thuần lý cũng xác quyết rằng một biến cố nào đó rất ngoạn mục đã xảy ra làm biến đổi các môn đệ Ðức Giêsu. Lý trí thuần lý xác nhận rằng sự Phục Sinh của Ðức Giêsu thực sự đã xảy ra.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

HOT CHIRSITIAN LOVERS

More than ever, we are in need of the gift of peace from Jesus. We will not be able to overcome the fear, the doubt and the despair without Jesus. We will not be able to have peace in our hearts, at home, in the Church and in the world without Jesus. Peace is a gift from God given through the Risen Jesus.
Đọc Tiếp

Lm. John Kha Tran

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Trên thực tế, người ta tin do nghe nhiều hơn tin vì thấy: đứa trẻ không dám thọc tay vào ổ điện là do nó nghe lời cha mẹ căn dặn chứ không phải vì đã có kinh nghiệm bị điện giật; cậu học sinh tin rất nhiều điều thầy cô dạy mặc dù chưa bao giờ thấy...
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH

Trong khi Mátthêu, Máccô, và Luca tường thuật có một nhóm các bà đi ra mộ vào sáng Chúa Nhật, chỉ có Gioan viết rằng bà Maria Mađalêna đến một mình, không có bà nào khác đi theo. Từ một quan điểm văn hóa, đây là một thái độ rất bất thường.
Đọc Tiếp

John J. Pilch

SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU

Tin Mừng Phục Sinh là chúng ta không cần phải đợi đến khi chết mới được tham dự vào quyền năng phục sinh. Chúng ta có thể bắt đầu thi hành điều ấy ngay tự bây giờ.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH

Mừng lễ Phục sinh nhưng chúng ta vẫn còn cảm nhận những đau khổ, đau khổ của bản thân và đau khổ của tha nhân. Nhưng một yếu tố mới đã phát sinh. Nó không làm đau khổ biến mất, nhưng mang lại cho đau khổ một ý nghĩa và chiếu lên đau khổ một ánh sáng hy vọng.
Đọc Tiếp

Lm. Hồ Bặc Xái