Nếu muốn nhận bài giảng Chúa Nhật hàng tuần của Lm Hồ Bặc Xái, xin cho biết email ở cuối trang này.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
Lm. Đan Vinh, HHTM

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Một tín hữu sẽ có nếp sống đạo đức quân bình khi vừa lo chu tòan việc bổn phận phục vụ Chúa và tha nhân như Mác-ta, nhưng đồng thời không quên kết hiệp với Chúa như Ma-ri-a.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

SAI LẦM CỦA NGƯỜI THẦU KHOÁN

Tâm trí chúng ta cũng như vũng nước đó. Nó cũng có thể vẩn đục vì những biến động trong cuộc sống hằng ngày... Điều chúng ta cần thi hành là tạm ngừng và để nước đục của tâm trí trở nên trong trẻo lại. Chúng ta cần thi hành điều mà cô Maria đã làm trong bài phúc âm hôm nay.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

ONLY ONE THING

It is important for us to know what Jesus wants from us. When we know what he wants and able to give it to him, we have chosen the better part as well.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

nếu làm việc mà không cầu nguyện thì những việc làm dễ trở thành những việc làm vì mình và cho mình chứ không phải vì Chúa và cho Chúa; và cũng có thể chúng trở thành những việc của mình chứ không phải của Chúa. Kết quả là sau khi ngưng việc, ta cảm thấy lòng mình trống rỗng, con người mình rất hời hợt nông cạn.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
Lm. Đan Vinh, HHTM

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Người thân cận có thể không phải ai khác mà là chính những người cùng sống chung một nhà, cùng sinh họat trong nhóm, là một bà hàng xóm, là cô bạn đang ở chung phòng, là người thân mà chúng ta đang phải chịu đựng thói hư… Tất cả đều có thể được chúng ta yêu thương và sẽ trở nên người thân của chúng ta. Chỉ cần dừng lại, cúi xuống phục vụ là họ đang từ một người xa lạ hay đáng ghét lập tức trở thành thân quen, từ kẻ thù hóa thành bạn hữu của chúng ta.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

TÔI ĐÃ ĐỂ ĐI QUA

Thường những gì họ cần thì không tốn nhiều sức lực của chúng ta, không mất nhiều thời giờ của chúng ta, không tốn kém nhiều tiền bạc của chúng ta. Thường tất cả những gì họ cần thì đơn giản là được thấy chúng ta lưu tâm đến họ.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

GO AND DO LIKEWISE

Often just a soft word or a warm compliment can be immensely supportive. You can do a great deal of good by just being considerate, by extending a little friendship, going out of your way to do just one nice thing, or saying one good word to others.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Yêu thương là hy sinh, là quên mình, là hiến thân phục vụ tha nhân: Kahil Gibram có một câu nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi”.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
Lm. Đan Vinh, HHTM

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Mỗi người chúng ta cũng phải trở nên như một cây làm mưa hữu ích cho tha nhân chung quanh đang khô khan nguội lạnh. Bằng đời sống đạo đức, chúng ta sẽ hút lấy ân sủng của Chúa, rồi bằng những hành động bác ái, chúng ta gieo ân sủng ấy cho tha nhân chung quanh.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

TÂM BÃO

Kinh Thánh nói về bốn loại bình an: sự bình yên giữa các quốc gia, sự hòa thuận giữa chúng ta, sự hài hòa với Thiên Chúa, và bình an của Đức Kitô--đó là một tình trạng mà mọi người trên thế giới hài hòa với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

TRUE LIBERTY

The pursuit of happiness cannot override the respect for life. Pleasure and convenient living are not true happiness. We should not allow the search for them without justice and peace. Liberty is not a license to do wrong or to promote evil.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Bình an không phải là một cái gì tiêu cực do không có chiến tranh và thù hận. Nó đòi phải có tinh thần cởi mở, tình huynh đệ, lòng khoan dung, thiện chí và ước muốn hòa giải. Nó buộc chúng ta đi đến với người khác. Nó giúp chúng ta gỡ bỏ những rào cản của nghi kỵ, sợ hãi, thành kiến và óc cố chấp.
Đọc Tiếp

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Lm. Đan Vinh, HHTM

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Theo Chúa đòi chúng ta phải bỏ đi cái tôi ích kỷ, chấp nhận những lao nhọc thất bại trong cuộc sống, như lời Chúa Giê-su: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, S.J.

NGƯỜI KHÔNG NHÌN LẠI

Nếu chúng ta có khó khăn khi phải để ý đến Chúa Giêsu, nếu chúng ta có khó khăn nắm chặt cái cầy và đừng nhìn lại đằng sau, nếu chúng ta cảm thấy cuộc đời trống rỗng, có lẽ chúng ta phải nghĩ đến lời hứa hằng ngày với Chúa Giêsu.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

THE BIG ROCK

Followers of Jesus Christ do not anchor down here on earth. Christian people are not building earthly dens or nests. Jesus’ disciples do not look for comfort and luxurious way of life in the world. We do not live to gratify the desire of the flesh. We live by the Spirit and continue to walk around to proclaim the Gospel to people in the world.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Muốn theo Chúa thì chúng ta phải đi theo con đường của Người, đó không phải là con đường báo thù, con đường bạo động, mà là con đường yêu thương, con đường cứu độ.
Đọc Tiếp

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Người ta sẽ tham dự bữa tiệc Thánh Thể cách bất xứng khi họ không biết chia sẻ cơm bánh cho người nghèo, không ý thức Hội Thánh chính là Thân Mình mầu nhiệm của Đức Ki-tô là Đầu nên cần phải hiệp thông chia sẻ trong bữa tiệc thánh yêu thương.
Đọc Tiếp

Lm. Vũ Xuân Hạnh

THÁNH THỂ, BÀN TIỆC TÌNH YÊU

Tình yêu nơi bàn tiệc Thánh Thể không đơn thuần nuôi dưỡng tình con người, nhưng đi một bước cao hơn: thánh hóa mọi tình yêu nhân loại, vĩnh cửu hóa tình yêu ấy. Tình yêu nơi bàn tiệc Thánh Thể còn thần hóa những người yêu nhau và biến họ nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

YOU GIVE THEM SOME

The Holy Eucharist is the greatest, holiest and most special gift from God because it contains God Himself. In the Eucharist, we can visit Him and welcome Him into our hearts.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể là chúng ta nhớ lại một số lời Chúa nói và một số việc Người làm. Chúng ta suy gẫm những điều đó và cố gắng thực hành trong đời sống.Mỗi lần chúng ta nhớ đến Người bằng cách đó thì Người trở nên hiện diện gần gũi với chúng ta, tuy không hiện diện hữu hình nhưng là hiện diện thực sự.
Đọc Tiếp

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà không ai có thể định nghĩa, không ai có thể thấu hiểu. Nhưng điều kỳ diệu là chúng ta lại có thể biết được, cảm nhận được và có tương quan với Thiên Chúa khi chúng ta sống trong tình yêu, bởi vì T. Gioan có viết, “Thiên Chúa là tình yêu, và ai sống trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy”.
Đọc Tiếp

Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong một tình yêu tác sinh để ngày một thêm sung mãn... Tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa tràn trề sung mãn tuôn đổ xuống muôn loài, làm cho muôn loài được sống, được tham dự vào nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc đời đời.
Đọc Tiếp

Lm. Mark Link, SJ

HAI GIỜ TRONG MƯA

Một phương cách khác giúp ta hiểu được sự vừa đơn nhất vừa đa dạng của Ba Ngôi là ví dụ thánh Ignatiô Loyola thường dùng. Có một lần trong lúc cầu nguyện, người bỗng nhận ra Ba Ngôi Thiên Chúa dưới hình dạng ba nốt nhạc tạo nên một hợp âm duy nhất.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

TRINITARIAN GOD: FACT OR MYSTERY?

Life is full of mysteries. Science has tried to understand and explain facts and reality but it cannot explain mysteries. The human body is a reality; but human life is a mystery. People are also a mystery. We cannot completely understand people around us.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Thiên Chúa ở khắp chung quanh chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta chưa khám phá Người ở ngay trong lòng chúng ta thì Người như vẫn còn ở xa, vẫn như một người lạ thờ ơ vô tình.
Đọc Tiếp

LỄ HIỆN XUÔNG
Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ HIỆN XUỐNG

Thánh Thần sẽ cho các tín hữu chúng ta tham phần vào ba sứ vụ cứu độ của Chúa Giê-su là ngôn sứ, tư tế và vương đế để rao giảng Tin Mừng, thánh hóa và phục vụ dân Chúa.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

IN FLESH - IN SPIRIT

Jesus promised to be with the Church through the Holy Spirit till the end of time. So each time we celebrate this feast, we invoke the coming of the Holy Spirit upon us. We ask God to send his Holy Spirit to renew us and renew the face of the earth.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần là Đấng tái tạo những gì suy sụp và hư mất. Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng kính Chúa Thánh Thần. Nếu có gì đang khiến chúng ta buồn sầu co cụm khép kín, chúng ta hãy bày tỏ với Người và xin Người giải thoát chúng ta, tái tạo chúng ta thành con người mới, an bình, vui tươi, vui sống với mọi người.
Đọc Tiếp

LỄ THĂNG THIÊN
Lm. Đan Vinh, HHTM

LỄ THĂNG THIÊN

Một Ki-tô-hữu đích thực không thể làm ngơ, hoặc khoanh tay trước những vấn đề bức súc của xã hội như: sự bất công, nghèo đói, thất nghiệp, luân lý suy đồi, các tệ nạn tham ô, trộm cướp, mãi dâm, ma túy, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường v.v...
Đọc Tiếp

Pt. Giuse Trần Văn Nhật

MỘT SỰ KIỆN!

Những gì hữu hình thì hữu hạn. Những gì có thể nhận biết bằng các giác quan thì hay thay đổi và nay còn mai mất. Chỉ có những gì vô hình mới vô hạn. Thiên Chúa vô hình nên Người vô hạn về sự hiện hữu và quyền năng. Linh hồn con người vô hình nên tồn tại đời đời.
Đọc Tiếp

Lm. Trần Khả

ASCENSION OF THE LORD

Christians are people of hope. Our hope is not for the rewards in this world, but the rewards of eternal life in heaven with God. We have this hope because we have faith in Jesus. This faith helps us to see and understand the meanings and purpose of our lives.
Đọc Tiếp

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

LỄ THĂNG THIÊN

Con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn là các bậc thầy, cũng như họ xác tín vào điều đã trông thấy tận mắt hơn là chỉ được đọc lướt qua. Họ không thích chúng ta chỉ làm chứng bằng lời nói, nhưng là bằng chính cuộc sống xả thân, phục vụ và yêu thương. Babin đã nói một câu đầy sắc bén: “Người ta chỉ có thể tin vào Đức Kitô, khi họ tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Người”.
Đọc Tiếp