t

links

CATHOLIC ONLINE

CẦU NGUYỆN BẰNG
THÁNH VỊNH ĐÁP CA

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN

DÒNG TÊN VN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

LIÊN HIỆP BỀ TRÊN
THƯỢNG CẤP VN

SÁCH ĐẠO

TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU


NguoiTinHuu.org was founded in 1997 for evangelization through electronic messaging and text retrieval media. Its mission is to offer FREE information on the Catholic faith to all, including news and other articles on all matters of Catholic life. It is our intent to adhere to the Magisterium of the Church, the Holy Father and the Bishops of the world united with him as pastors of the Church, while remaining open to dialogue with everyone.

NguoiTinHuu.org is maintained by Deacon Joseph Nhat Tran with the cooperation of Vietnamese priests from all over the world, especially priests and deacons of Archdiocese of Galveston-Houston.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Phụ Nữ Cannan xin Chúa Giêsu cứu con gái

y cau nguyen

Cầu Cho Các Nghệ Nhân
Cầu cho các nghệ nhân trong thời đại chúng ta,
để qua tài năng độc đáo của họ,
mọi người có thể khám phá ra
vẻ đẹp của sự sáng tạo.


How to Help Nguoi Tin Huu

Please pray daily for all the members and benefactors of NguoiTinHuu.org, past and present, living and deceased.

Về www.nguoitinhuu.org

NguoiTinHuu.org được thành lập năm 1997 với mục đích loan truyền Tin Mừng qua hệ thống tin học và chuyển tải tài liệu.

Sứ vụ này được thể hiện qua việc cung cấp MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người các kiến thức về đức tin Công Giáo, kể cả tin tức và mọi vấn đề liên quan đến đời sống Công Giáo. Chúng tôi nhất quyết trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội, Đức Thánh Cha và các Giám Mục trên toàn thế giới cùng với hợp nhất với người như các chủ chăn của Giáo Hội, trong khi vẫn cởi mở đối thoại với bất cứ ai.

NguoiTinHuu.org được duy trì bởi Pt. Giuse Trần Văn Nhật với sự cộng tác của các linh mục Việt Nam trên toàn thế giới, nhất là các linh mục và phó tế của tổng giáo phận Galveston-Houston.

Về Bài Gửi Cho www.nguoitinhuu.org

Bài gửi cho www.nguoitinhuu.org thì xin đừng gửi cho chỗ khác.

Khi tự ý gửi bài cho www.nguoitinhuu.org, tác giả đương nhiên cho phép phổ biến theo quy tắc của www.nguoitinhuu.org.

Chúng tôi có toàn quyền kiểm duyệt hay từ chối đăng tải mà không cần nêu lý do.

Về Danh Xưng "Đức Giêsu" hay "Chúa Giêsu"

Về Bài Trích Trong www.nguoitinhuu.org

Có thể sử dụng các bài trong www.nguoitinhuu.org cho nhu cầu tinh thần, xin đừng làm thương mãi và xin ghi rõ xuất xứ cũng như tác giả.

Copyright 2010, Nguoi Tin Huu. All rights reserved. Send comments or questions to Nguoi Tin Huu

Bai Dac Biet

Đi Tìm Nước Trời

Những Nghi Ngờ của Bà Lão

You Belong To My God

Hãy Nhìn Lại Bầu Trời

Lord! Save Me

Câu Hỏi Của Người Huấn Luyện Viên

Trạng Thái Có Sẵn

Sell & Buy

Giáo Hội Hiện Diện Trong Những Mô Thức

Lúa Miến & Cỏ Lùng

Tolerable or Intolerable

Hai Tay Chạy Đua Can Đảm

Hạt Giống Lời Chúa

Chiếc Đinh Cong

Is God A Capitalist?

Chiếc Lưng Khòm của Joe

Mang Lấy Ách của Chúa Kitô

Come - Take - Learn

Bước Theo hay Chỉ Thán Phục

A Cup of Water to Jesus' Disciples

Chìa Khóa Dẫn Đến Thành Công & Tình Yêu

Learn Being A Dad

Hiệp Thông Thánh Thể

Mình Máu Thánh Chúa

Engaging In Love

Chúa Ba Ngôi, Lời Công Bố của Lòng Tin

Ba Ngôi Thiên Chúa

Our Heavenly Loving Dad

Người Trồng Cây Sồi

Spirit of The Flesh & Spirit of The Lord

Sự Ủy Thác của Chúa Giêsu

Above the Junks of Life

Chúa Giêsu

"Do Not Let Your Heart Be Troubled"

Cửa Chuồng Ở Đâu?

Reclaiming The Image of Shepherd & Sheep

Tìm Gặp Chúa Giêsu Hôm Nay

To Walk With The One Who Saves You

“Lậy Chúa con và Thiên Chúa của con”

The Source of Mercy & Forgiveness

Tin Vào Phục Sinh

© 2017 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.