XỨ BẮC & CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG

Lm. Vinh Sơn Trần Minh Thực

LỜI NGỎ

Lm. Vinh Sơn Trần Minh Thực

Những chia sẻ này không phải là những nghiên cứu bài bản chuyên sâu, mà chỉ là những gợi ý, những lời gợi mở để đào sâu kho tàng lịch sử của một vùng đất lâu đời nổi tiếng với những truyền thống sâu sắc và phong phú.

Năm nay, Hội Thánh Việt Nam chuẩn bị mừng 30 năm ngày lễ tuyên thánh 117 vị tử đạo, và chỉ 9 năm nữa, chúng ta sẽ mừng biến cố tròn 400 năm cha Đắc Lộ cùng đồng sự là cha Pierre Marquez đặt chân lên Đàng Ngoài bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng. Trong chiều hướng ấy, những bài chia sẻ này mang tính về nguồn, khi đọc lại những tư liệu cổ xưa liên quan đến những bước đầu tiên trong công cuộc loan báo Tin Mừng, đồng thời cố gắng tìm lại những dấu tích về thời tử đạo, đặc biệt dưới triều nhà Nguyễn.

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng cung cấp một số những tư liệu về bối cảnh lịch sử của giai đoạn Tin Mừng lần đầu tiên được loan báo trên mảnh đất Kinh Bắc, với ước mong nhỏ bé rằng quí linh mục và quý tín hữu có thể rút tỉa ra những bài học về đức tin và mục vụ từ kho tàng quá khứ.