Một Hướng Dẫn Công Giáo về Kinh Thánh

CÁC TÁC GIẢ KINH THÁNH: THIÊN CHÚA & CON NGƯỜI

Lm. Oscar Lukefahr C.M. – Dịch giả: Pt. Giuse Trần Văn Nhật

Chữ Kinh Thánh Có Nghĩa Gì

Bao quanh chúng ta là hình ảnh và âm thanh, giàn nhạc và vở kịch của Shakespeare, tin tức và các trận đấu thể thao, nhạc phổ thông và các hội thoại. Khi bật máy truyền hình lên, chúng ta thấy được các hình ảnh và nghe được các âm thanh này khi chúng được phóng đi từ các trạm truyền hình.

Bao quanh chúng ta là những hình ảnh và âm thanh khác, những thông điệp của tình yêu và sự thật, những hình ảnh vĩ đại và xinh đẹp. Được xuất phát từ Đấng Tạo Hóa vũ trụ, các hình ảnh và âm thanh này trở nên hiển nhiên và nghe được khi chúng ta hướng tâm hồn và trí óc lên Thiên Chúa.

Hầu như mọi người đều biết các biến cố được ghi nhận vào máy quay phim như thế nào, được phóng đi từ một đài truyền thanh hay truyền hình, và sau đó đi vào nhà của chúng ta. Có thể chúng ta không rõ cách Thiên Chúa phóng đi các thông điệp và chúng ta đón nhận như thế nào. Nhưng qua truyền thống Do Thái-Kitô Giáo, chúng ta biết Thiên Chúa nói với chúng ta qua sự mỹ miều của thiên nhiên, qua các biến cố trong đời sống, qua người khác, và qua cảm nghiệm khi cầu nguyện. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa bằng cách quy hướng mọi giác quan và trí tuệ, trí nhớ và ý chí, óc tưởng tượng và cảm xúc của chúng ta đến thực tại là sự hiện diện, hành động, và sự giao tiếp của Thiên Chúa.

Phẩm chất của hình ảnh và âm thanh nhận được trong máy TV thì tùy thuộc nhiều yếu tố. Hoạt động bất thường của mặt trời hay lò điện có thể tạo ra tĩnh điện (static). Cây ăng ten bị hư hay nút chỉnh đài bị hỏng cũng có thể làm hình ảnh mờ nhòa và âm thanh không rõ. Tương tự, phẩm chất của những hình ảnh và thông điệp nhận được từ Thiên Chúa có thể bị che khuất bởi nhiều yếu tố. Tâm trí chúng ta có thể bị mù mờ vì tội lỗi. Những thông tin tương phản bôi xoá sự hiện diện của Thiên Chúa, nó có thể làm tâm hồn chúng ta hoang mang. Các giác quan và trí khôn, trí nhớ và ý muốn, óc tưởng tượng và cảm xúc của chúng ta có thể quá nặng nề vì mải mê theo đuổi sự đời, nên dường như không thể nào chúng ta có thể chú ý đến Nước Trời.

Sự Linh Ứng của Kinh Thánh

Trong những năm gần đây, kỹ thuật giúp chúng ta vượt qua nhiều trở ngại để máy TV được tốt hơn. Các tín hiệu được phóng đi từ các đĩa vệ tinh. “Cable TV” gắn trực tiếp đến nguồn phát sóng. Phim ảnh được ghi nhận trên băng nhựa hay dĩa DVD để có được hình ảnh, âm thanh thật rõ ràng.

Kỹ thuật không thể giúp bớt đi những trở ngại trong sự giao tiếp giữa Thiên Chúa với chúng ta, nhưng sự linh ứng của Thiên Chúa thì có thể. Trong lịch sử Do Thái-Kitô Giáo, có một dân tộc đã tìm kiếm Thiên Chúa với một cường độ mà họ “thấy được dung nhan của Thiên Chúa” và “nghe được tiếng Chúa”. Họ được linh ứng bởi Thiên Chúa.

Cảm nghiệm của họ về Thiên Chúa trong thiên nhiên, dân tộc, biến cố, và sự cầu nguyện có thể tương tự như những cách mà trong đó chúng ta gặp được Thiên Chúa. Trong một số trường hợp, họ có thể được linh ứng trong các nghiên cứu học thuật mà không nhận ra rằng Thiên Chúa đang làm việc qua họ (2 Mcb 2:19-32 và Lc 1:1-4). Trong những lúc khác, họ có thể nhận được sự linh ứng của Thiên Chúa trong những mặc khải lạ lùng, như Ngôn Sứ Isaia đã có qua những thị kiến (Is 6).

Nhưng dù họ được linh ứng qua các biến cố tự nhiên hay những xuất hiện lạ lùng, họ tường thuật các cảm nghiệm đó cho người khác biết. Sau cùng, cộng đồng Do Thái hay Kitô Giáo ý thức rằng các nhận thức của họ về Thiên Chúa thì xác thực, và họ ghi lại các nhận thức đó, trân quý chúng như những điều linh thiêng. Có lúc, theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, cộng đồng này thu thập các bản văn thiêng liêng đó thành một cuốn sách để bày tỏ niềm tin của mình và giúp hình thành kho tàng đức tin cho các thế hệ sắp tới.

Vì Kinh Thánh xuất phát từ các tác giả được linh ứng qua một cộng đồng, những nhận thức về Thiên Chúa được bảo tồn trong Kinh Thánh thì khác với những nhận thức ngoài Kinh Thánh. Những nhận thức trong Kinh Thánh có một chỗ đứng đặc biệt vì chúng được một cộng đồng, Giáo Hội, nhìn nhận là do Thiên Chúa linh ứng.

Kinh Thánh Ngày Nay

Vì Thiên Chúa hé mở cho các tác giả Kinh Thánh một phương cách mà sự linh ứng đó được Giáo Hội nhận biết, nên Kinh Thánh cũng chuyển tiếng nói đó với chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể, và phải, giao tiếp với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện riêng. Nhưng chúng ta gặp khó khăn. Như máy truyền hình tùy thuộc vào cây ăng-ten hư hỏng được đặt xa với đài phát tuyến, chúng ta cũng thường nhận được một hình ảnh mờ khuất bởi sự giao thoa của những tiếng nói mâu thuẫn và một thông điệp bị sai lạc vì tội lỗi. Kinh Thánh giống như một băng nhựa hay DVD để nhét vào máy nhận thức của chúng ta và để có được một hình ảnh và thông điệp chắc chắn từ Thiên Chúa.

Trong Kinh Thánh là những cái nhìn của Thiên Chúa được trao truyền cho chúng ta qua ông Abraham, ông Môsê, và qua cộng đồng người Do Thái. Trong Kinh Thánh là những cái nhìn của Thiên Chúa được ban cho chúng ta qua Luca, Phaolô, và cộng đồng Kitô Hữu. Qua những sách trong Kinh Thánh, khái niệm của chúng ta về Thiên Chúa được sáng tỏ và khả năng đối thoại của chúng ta với Thiên Chúa được cải thiện. Kinh Thánh giúp chúng ta chạm đến Thiên Chúa trong một phương cách độc đáo và mạnh mẽ!

NHỮNG CÂU TRẮC NGHIỆM

Trả Lời Câu Hỏi
Truyền thống Do Thái-Kitô Giáo dạy rằng Thiên Chúa nói với chúng ta qua thiên nhiên, biến cố, người dân, và sự cầu nguyện
Chúng ta lắng nghe Thiên Chúa bằng cách tập trung đến thực tại của sự hiện diện, hoạt động, và thông tin của Thiên Chúa qua các giác quan, trí tuệ, trí nhớ, ý chí, sự tưởng tượng, và cảm xúc của chúng ta
Tội và chú ý quá đáng đến sự theo đuổi trần thế có thể cản trở chúng ta hướng đến Thiên Chúa
Chúng ta có thể đoan chắc là các tác giả kinh thánh luôn ý thức rằng họ được Thiên Chúa linh ứng
Những nhận thức về Thiên Chúa được ghi nhận trong Kinh Thánh thì khác với những nhận thức ngoài Kinh Thánh bởi vì những gì trong Kinh Thánh thì được Giáo Hội công nhận là được Thiên Chúa linh ứng