CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG MƯỜI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

Một Giáo Hội Rộng Mở Cho Mọi Người. Chúng ta cầu cho Giáo Hội; luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, để Giáo Hội là một cộng đồng liên đới, có tình huynh đệ và rộng mở chào đón, luôn sống trong bầu khí hội nghị tôn giáo.

BÀI MỚI