SUY NIỆM SỰ THỐNG KHỔ CỦA CHÚA GIÊSU

LỜI NGUYỆN ĐẦU

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đầu tiên sống Ðàng Thánh Giá. Mẹ đã cảm nhận mọi đau khổ và mọi sỉ nhục. Mẹ không sợ bị đám đông nhạo cười. Mắt Mẹ không bao giờ rời khỏi Chúa Giêsu và sự Thống Khổ của Người. Ðó có phải là bí quyết để Mẹ chịu đựng hay không? Làm sao tâm hồn Mẹ có thể chịu được gánh nặng quá lớn như vậy? Khi Mẹ nhìn Chúa Giêsu trượt chân và ngã quỵ, Mẹ có khổ sở khi hồi tưởng lại những ngày tháng trong quá khứ -- khi sinh hạ Hài Nhi Giêsu, khi Người sống ẩn dật và khi Người đi rao giảng?

Mẹ khao khát mọi người yêu mến Chúa Giêsu nên Mẹ càng đau lòng biết bao khi thấy quá nhiều người thù ghét Ðức Giêsu -- thù ghét với sự cay đắng. Xin Mẹ hãy dắt tay con trên Ðàng Thánh Giá. Xin mở trí huệ con để nhận biết Chúa yêu con là dường nào. Xin soi sáng con để biết áp dụng bài học chặng đàng thánh giá vào đời sống, và giúp con đừng quên nhu cầu của tha nhân trong Con Ðường Ðau Khổ này.

Xin Mẹ giúp con để hiểu được mầu nhiệm, sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa khi con đi từ chặng này sang chặng khác. Xin ban cho con một tâm hồn, như tâm hồn của Mẹ, để có thể bị đâm thâu qua khi nhìn thấy sự đau khổ và bất hạnh của Chúa, và hy vọng rằng con sẽ không bao giờ phản nghịch Người. Quả thật, đó là một giá quá lớn mà Chúa đã phải trả để che lấp tội lỗi của con, để mở cửa thiên đường cho con và để lấp đầy hồn con với chính Thần Khí của Người.

Lạy Mẹ yêu dấu, xin Mẹ cùng đi với con trên các chặng đàng này và xin cho tình yêu trong tâm hồn nghèo hèn của con có thể an ủi Mẹ được phần nào.

Amen.