GIỮ MỐi THÂN TÌNH

Lm. Mark Link, S.J.

Chủ đề: Khi chúng ta hợp nhau thành Giáo hội, là chúng ta liên kết với Đức Kitô, và làm cho sự hiện diện của Người giữa chúng ta trở thành hữu hình

Phi thuyền đổ bộ mặt trăng tên Diều hâu (Eagle) mang hai nhà phi hành vũ trụ Aldrin và Armstrong đã đáp xuống mặt trăng vào ngày 20 tháng 07 năm 1969.

Đang lúc Armstrong chuẩn bị bước bộ xuống mặt trăng thì Aldrin mở gói bánh mì và rượu ra đoạn đặt chúng lên máy vi tính có gắn hệ thống điều khiển sự lệch lạc. Ông ta mô tả lại điều ông làm tiếp tục sau đó:

“Tôi đổ rượu nho vào ly… vì tại mặt trăng trọng lực chỉ bằng một phần sáu trọng lực ở trái đất, nên rượu co vòng lên và từ từ dâng lên trên thành ly trông rất đẹp mắt. Thật là thú vị khi nghĩ rằng chất lỏng đầu tiên rót ra uống trên mặt trăng và thứ thực phẩm đầu tiên ăn đó lại là những chất dùng để làm thành Mình Máu Chúa”.

Ngay trước khi dùng những thứ món này, Aldrin đọc đoạn trong Phúc Âm Thánh Gioan : “Thầy là cây nho và các con là cành nho, bất cứ ai ở trong Thầy và được Thầy ở trong người ấy thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái; bởi vì không có Thầy, các con sẽ chẳng làm được gì !”

Bàn về cảm nghiệm hiệp thông ở một mình trên mặt trăng, Aldrin nói: “Tôi cảm thấy một cách hết sức mãnh liệt sự hiệp nhất giữa tôi và Giáo hội của chúng ta ở quê nhà, cũng như Giáo hội khắp mọi nơi trên thế giới” (trích trong Guideposts Freasury of Hope)

***

Câu chuyện trên không chỉ gợi ý đặc biệt cho bài Phúc Âm hôm nay, mà còn nhấn mạnh đến cách thức chúng ta hiệp nhất với Đức Giêsu giống như các cành nho hiệp nhất vào cây nho vậy.

Chúng ta có ba cách đặc biệt để hiệp nhất với Đức Giêsu:

  • Tụ họp lại với nhau nhân danh Người
  • lắng nghe lời Người và
  • chia sẻ Thịt Máu Người

Về vấn đề tụ họp với nhau nhân danh Người, Đức Giêsu đã từng bảo với các môn đệ Người: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp với nhau nhân danh Thầy, thì Thầy hiện diện ở đó với họ (Mt 18: 20), Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ hiện diện với chúng ta khi chúng ta họp lại với nhau nhân danh Người.

Còn việc đọc và giải thích lời Người, Chúa Giêsu có nói với các môn đệ Người: “Ai nghe các con chính là nghe Thầy” (Lc 10 : 16). Đức Giêsu hứa với chúng ta rằng hễ chúng ta nghe người khác đọc và giải thích Tin Mừng là chúng ta nghe chính Người.

Sau cùng, khi nói tới việc ăn uống Mình Máu Thánh Người, Đức Giêsu nói với các môn đệ Người: “Ai ăn Thịt và Máu Ta, người ấy sống trong Ta và Ta sống trong người ấy” (Ga 6 : 56). Đức Giêsu hứa với chúng ta rằng Người sẽ hiệp nhất với chúng ta khi chúng ta dự Tiệc Thánh của Người.

Vậy, đó là ba cách thức đặc biệt để chúng ta hiệp nhất với Chúa Giêsu:

  • Hội họp nhân danh Người.
  • lắng nghe Lời Người
  • và chia sẻ Thịt Máu Người.

Điều này dẫn chúng ta đến một điểm quan trọng: ngày nay, nếu chúng ta muốn tìm gặp Đức Giêsu, chúng ta phải tìm gặp Người trong Giáo hội của Người, nếu không chúng ta sẽ không gặp được Người chỗ nào cả. Thỉnh thoảng chúng ta nghe có người nói; “Tôi có thể tìm thấy Đức Giêsu và kết hiệp mật thiết với Người theo cách thức riêng của tôi, mà chẳng cần đến Giáo hội”. Nghe lời này, chúng tôi muốn la to lên rằng: “Thế nhưng chẳng có Đức Giêsu giống như quí vị đang nói tới đâu. Đức Giêsu ấy đã chết trên đồi Canvê hơn 2000 trước rồi”. Ngày nay chỉ có Đức Giêsu đã sống lại hôm Chúa nhật Phục sinh và Đức Giêsu này sống trong Giáo hội của Người, ngoài ra Người chẳng sống ở đâu cả. Để minh chứng điều này, quí vị hãy nhớ lại cảm nghiệm của Thánh Phaolô trên đường đến Đamas, trước khi người trở lại với Đức Kitô. Chúng ta lắng nghe công vụ tông đồ mô tả sự việc ấy như sau:

Đột nhiên một ánh sáng từ trời chớp sáng quanh ông, ông liền ngã ngay xuống đất và nghe thấy có tiếng phát ra: Saulô! Saulô ! tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Phaolô vội hỏi: “Thưa Người, Người là ai?” Tiếng nói đáp lại: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đó!(Cv 9: 3-5)

Phêrô vô cùng bối rối. Ông nào có bắt bớ Giêsu. Ông chỉ truy nã những kẻ theo Người mà thôi. Thế rồi Phaolô bắt đầu bừng tỉnh. Đức Giêsu và những kẻ theo Người là Một, giống như giữa chiếc đầu và thân mình. Cố gắng chia cắt Đức Giêsu khỏi các kẻ theo Người khác nào cố phân cách giữa chiếc đầu và thân mình. Sau đó nhiều năm Thánh Phaolô có viết: “Đức Giêsu là đầu của Thân Thể Người, tức Giáo hội, Người chính là nguồn sống cho thân thể Ngài”. (Cl 1 : 18)

Điều này lại dẫn ta đến điểm sau cùng; Ngày nay người ta muốn tìm Đức Giêsu, thì chúng ta, Giáo Hội của Người, phải làm cho họ thấy được Người.

Có một giáo sư thường nói vớí các sinh viên của ông; “Giả sử có một vụ nổ kinh khủng tiêu huỷ toàn bộ sự sống trên trái đất, ngoại trừ chúng ta đang ở ngay căn phòng này, thì lúc đó Giáo Hội của Chúa Giêsu ở đâu?”. Các sinh viên suy nghĩ suốt một phút, thì họ nhìn ra ánh sáng; Giáo Hội của Đức Giêsu sẽ ở ngay đây trong căn phòng của họ. Họ sẽ chính là Giáo Hội ấy.

Cuộc thử trí nho nhỏ ấy cho ta thấy một điểm quan trọng, Giáo hội không phải là một nơi chốn người ta tụ họp lại mà chính là đám người tụ họp ấy. Giáo Hội không là nơi người ta tụ lại để cầu nguyện mà chính là đám người tụ lại để cầu nguyện.

Nhưng xin lưu ý điều chúng tôi vừa nói: Giáo Hội là đám người tụ họp lại. Vậy để có Giáo hội chúng ta phải tụ họp lại với nhau. Giáo Hội giống như bánh rượu chúng ta dùng trong Bí tích Thánh Thể. Hằng trăm hạt lúa mì và hằng trăm trái nho cùng hiệp nhau để làm nên chúng. Sự vịêc cũng tương tự thế đối với chúng ta.

Chỉ bằng cách tụ họp với nhau, chúng ta mới trở thành Giáo Hội Đức Giêsu. chỉ bằng cách tụ họp với nhau, chúng ta mới làm cho thế gian nhận ra Giáo hội Chúa Giêsu. Chỉ bằng cách tụ họp với nhau, chúng ta mới làm cho những người thời đại chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh. Và như vậy mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người. Mỗi lần chúng ta tụ họp là chúng ta chỉ cho người ta biết nơi họ có thể tìm thấy Đức Giêsu Phục sinh trong thế giới hôm nay.

Đó là một trong những lý do khiến Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bài giảng trên núi: “Các con là ánh sáng cho toàn thế gian, một thành xây trên đồi không thể nào giấu được… cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu ra trước mặt mọi người để họ trông thấy những việc thiện các con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời” (Mt 5 : 14,16).

Lạy Chúa, Chúa là cây nho, chúng con là cành nho. Cành nho sống được là nhờ cây nho, cũng vậy chúng con sống được là nhờ Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn luôn hiệp nhất với Ngài bằng cách tụ họp với nhau nhân danh Ngài, bằng cách chúng con nghe lời Ngài, và bằng sự chia sẻ Máu Thịt Ngài. Bởi vì làm thế, chúng con sẽ làm cho thế gian nhìn thấy Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn luôn nhớ rằng Giáo Hội Ngài ở đâu thì Ngài cũng hiện diện ở đấy.