TÌM BIẾT CHÚA KITÔ

Đ.Ô. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Trên các trang báo ngày hôm qua và các chương tình truyền thông, họ đã thông báo là ông Carl Sagan đã qua đời. Ông ta chết hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 12. Carl Sagan là một nhà thiên văn học. Ông đã có chương trình truyền hình riêng; ông thường xuất hiện trong chương trình của Johnny Carlson và những chương trình truyền hình khác, và luôn nói về hàng triệu hàng tỷ dặm của không gian mà ông dự tính sẽ khám phá và tìm tòi. Nhiều lần ông đã nói là ông đang tìm nguồn gốc của vũ trụ. Một trong những điều tôi nhớ ông đã nói là, “Tôi hy vọng sống lâu đủ để khai mở huyền nhiệm của vũ trụ.”

Nguồn của Huyền Nhiệm

Nếu như ông Carl Sagan đã sống được năm triệu năm, ông cũng chẳng khám phá ra được huyền nhiệm của vũ trụ, vì một lý do rất đơn giản là ông đã tìm kiếm ở các tạo vật chứ không tìm ở nơi Đấng tạo dựng nên chúng. Ông đã nhìn vào các ngôi sao, vào những giải ngân hà và hàng tỉ những vật thể khác ở không gian. Nhưng ông đã không nhìn nhận sự thật là Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả những vật thể đó. Nếu hàng tỉ hàng triệu những ngôi sao và các giải ngân hà đã là những huyền nhiệm và vô tận, thì Thiên Chúa còn vô tận biết bao! Người thật là một huyền nhiệm! Người đã tạo dựng nên tất cả những điều này! Nó là hữu hạn và Thiên Chúa thì vô hạn. Thiên Chúa đã tạo dựng lên mọi hạt bụi trong vũ trụ. Nhưng nếu bạn không tìm kiếm Người thì bạn sẽ không thấy Người. Do đó Sagan và những nhà thiên văn khác đã lầm lẫn đi tìm giải huyền nhiệm về vũ trụ mà không nghĩ đến Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Thiên Thần Gabriel hiện ra với Đức Maria và báo tin cho cô là cô sẽ trở nên Mẹ của Thiên Chúa. Thiên Chúa vô hạn, vượt trên mọi hiểu biết, vượt trên mọi lý lẽ, lại sẽ đến trần gian, mặc lấy bản tính nhân loại và ở giữa chúng ta để nâng chúng ta lên đồng hàng với Người.

Hiện Tượng Giáng Sinh Ngày Nay

Chúng ta đang trong thời gian gọi là “mùa lễ”. Trước kia nó không được gọi là “mùa lễ”, nhưng mà gọi là Mùa Giáng Sinh. Nó là mùa khi chúng ta nghỉ mừng ngày sinh nhật của Chúa Kitô, Thiên Chúa đến trần gian. Bây giờ người ta lại cố nhìn vào những cái vật chất của trần gian và quên đi nguồn gốc của trần gian. Người ta cố tìm làm thỏa mãn đời sống mà không tìm đến cội nguồn của ơn cứu cánh. Do đó bây giờ chúng ta gọi là “mùa lễ.” Nó bắt đầu vào khoảng thời gian ngày lễ Halloween và người ta đổ ra đi mua sắm, họ mừng vui đủ thứ, mua sắm, cho tặng, đi và lấy, mừng vui với ông bà nội ngoại, với con cháu, tham gia vào mọi thứ sinh hoạt vật chất trần gian, và quên đi mục đích của tất cả những thứ này.

Những ngày này lại bị cho là phạm pháp nếu nhắc đến tên của Chúa Giêsu Kitô, hay Lễ Giáng Sinh, Hài Nhi của Bêlem trong hệ thống trường công. Chúng ta không được làm thế được, không thể nói đến Thiên Chúa, không thể đem Thiên Chúa vào bất cứ sinh hoạt công cộng nào. Chúng ta không thể trang trí cảnh giáng sinh trước thị sảnh thành phố; như thế là phạm luật. Tất cả những việc áp dụng luật này chủ đích là loại trừ cái thực tế của lễ Giáng Sinh và nhắm đến cái vật chất của Giáng Sinh. Chúng ta thấy thế giới ngày nay đắm mình vào sự tìm thỏa mãn cho mình, dù là ở việc giáo dục phái tính hay thỏa mãn những đòi hỏi tính dục, hoặc là tìm để có tất cả những thứ ở đời này, người ta muốn thu tích bao nhiêu có thể.

Tôi đã nghe nói trên đài phát thanh ngày hôm qua về việc người ta chồng chất nợ với các thẻ tín dụng. Họ không thể chờ đợi để mua thứ gì đó; họ mua ngay bây giờ và trả bằng thẻ. Cả nước có lẽ sẽ bị phá sản nếu tình trạng này cứ tiếp tục, bởi vì người ta tìm kiếm vật chất. Họ không tìm cái là nền tảng cho tất cả những sản vật này.

Chúa Giêsu, Thiên Chúa, đến trần gian, không phải để chúng ta kéo Người xuống tình trạng của chúng ta, nhưng đó lại là cái mà người ta đang cố gắng làm, nói rằng, “Ô, cái này không còn là tội nữa, và cái đó không còn là tội nữa, chúng ta không còn phải tin như thế nữa, nó đã thay đổi nhiều rồi.” Họ đang cố gắng kéo Thiên Chúa xuống đồng hàng với chủ thuyết ngoại đạo của con người, thay vì nâng chính họ lên với Thiên Chúa. Con đường duy nhất nâng chúng ta lên là tham dự vào đời sống của Chúa Giêsu Kitô đấng đã đến trần gian để nâng chúng ta lên hàng được cứu rỗi, nâng chúng ta lên tới mức nơi mà chúng ta  có thể chia sẻ đời sống với Thiên Chúa, nơi chúng ta có thể hiểu các mầu nhiệm về vũ trụ, các mầu nhiệm về Thiên Chúa. Trách nhiệm của chúng ta là tìm biết Chúa Kitô. Chúng ta sẽ không tìm thấy Người trong các cửa tiệm bán qùa, các siêu thị, các rạp hát, các buổi trình diễn hoạt cảnh, hay những sinh hoạt tương tự như thế. Một số những sinh hoạt này được coi là lành mạnh, chúng nhắc nhớ chúng ta chút đỉnh, nhưng đó không phải là nơi Chúa Giêsu ở. Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để sống trong chúng ta. Chúng ta uốn mình đi theo Người, không phải là uốn mình đi theo thế gian.

Mục Đích của Giáng Sinh

Khi gần đến ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để chúng ta có thể tìm thấy Người, tìm biết được chân lý và được cứu rỗi. Nhưng chúng ta phải tìm, chúng ta phải tìm gặp Thiên Chúa. Chúng ta không thể mong đợi Thiên Chúa tự xuất hiện trước mặt chúng ta và cứu chữa chúng ta, chúng ta phải tìm kiếm Người. Cho tới khi chúng ta làm như thế, bằng không chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy Người. Chúa nói với chúng ta cách rõ ràng, “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho các ngươi.” Nhưng nếu chúng ta không xin, nếu chúng ta không tìm, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đầy đủ về ơn cứu rỗi, đầy đủ về đời sống về đời sống thiêng liêng.

Chúng ta đang đến gần mùa Giáng Sinh, không phải là mùa những ngày lễ, mà là mùa Giáng Sinh. Chúng ta hãy nhận lấy trách nhiệm tìm Thiên Chúa, tìm biết những nhân đức thuộc về Thiên Chúa, tìm biết những giáo huấn của Chúa và thay đổi chính mình để uốn mình đi theo Thiên Chúa, chứ không phải là đi ngược lại. Chúng ta hãy chú tâm đến sự thật, bởi vì nếu chúng ta tìm Người, chúng ta sẽ thấy Người. Người đang chờ đợi chúng ta, nhưng chúng ta phải xin, chúng ta phải gõ. Chúng ta không thể chỉ ngồi yên đó và nói, “Tôi không biết, tôi không quan tâm, nó có thể làm gì khác được?” Chúng ta phải tìm biết Chúa Giêsu Kitô.

Trong thời gian mỗi ngày của những ngày này trước khi lễ Giáng Sinh, hãy dùng ít thời giờ suy nghĩ rằng “Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để nâng chúng ta lên." Tất cả việc ta phải làm là xin và Người sẽ làm. Tất cả việc ta phải làm là chu toàn ý của Người, giống như Đức Mẹ Maria đã làm, chu toàn thánh ý Chúa và mọi sự sẽ được thực hiện. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.