HÃY TIN VÀ CÓ ĐỨC TIN

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Tất cả các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay nói về đức tin. Bài đọc thứ nhất mở đầu bằng câu: “Cộng đoàn các tín hữu chỉ có một lòng một ý...” Bài đọc thứ hai nói: “Ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra... Ai là kẻ thắng được thế gian? Người tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa là người chiến thắng thế gian.” Hãy tin và có Đức Tin.

Đức Giêsu nói với Tô-ma: “Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Bài Tin Mừng nói tiếp, “Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống vì danh Người.”  

Tất cả các bài đọc trong thánh lễ hôm này đều nói về Đức Tin, nhưng thực sự là toàn thể cuộc đời của Đức Giêsu Kitô ở trần gian là về Đức Tin. Đức Tin bảo chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, và nếu bạn là người theo Đức Giêsu Kitô, bạn sẽ tin vào Đức Giêsu Kitô và làm những điều Người truyền dạy.

Thánh Augustinô đã giải thích Đức Tin như sau: Đức Tin là điều chúng ta tin cho dù chúng ta không thấy. Và phần thưởng dành cho đức tin là bạn bắt đầu thấy những điều bạn tin. Nói cách khác, nếu bạn tin bởi vì bạn không thấy, bạn tin bởi vì Thiên Chúa nói cho bạn điều này. Và rồi những điều mà Thiên Chúa đã nói cho bạn, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy và hiểu ra. Bạn sẽ bắt đầu áp dụng vào đời sống của mình. Đức tin luôn dẫn đến hành động. Thánh Giacôbê, trong thư của người, đã nói: Đức tin không việc làm là đức tin vô dụng. Nếu bạn tin mà không hành động, thì làm sao bạn lại có thể trông mong là môn đệ của Đức Kitô?

Nhiều khi người ta không nhận ra rằng Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian nhờ đó chúng ta có sự sống lúc này, chứ không phải chỉ sau này, nhưng ngay bây giờ, chúng ta có thể có hạnh phúc của Đức Kitô, bình an của Đức Kitô, hạnh phúc viên mãn ở trong chúng ta, sự hiểu biết về tình thương của Đức Giêsu Kitô, tình thương của Thiên Chúa Cha, sự hiểu biết rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đức tin đưa chúng ta tới sự sung mãn của đời sống ngay bây giờ, chứ không phải chỉ sau này. Chúng ta tin, và do đó chúng ta hành động. Chúng ta thực hành, chúng ta áp dụng trong đời sống.

Chúng ta tin vào nhiều thứ trong đời sống hằng ngày. Thí dụ, tôi tin là trước khi ra dâng lễ, nếu tôi bật các nút đèn điện lên, thì tất cả đèn sáng lên. Nhưng nếu tôi không bật nút đèn, chúng ta sẽ ngồi trong bóng tối. Tôi có chìa khóa xe trong túi và tôi tin là nó sẽ giúp tôi đề máy xe và tôi có thể lái xe đi chỗ nào đó. Tôi tin như vậy. Nhưng nếu tôi không đặt chìa khóa xe vào ổ khóa để đề cho máy nổ thì tôi sẽ chẳng lái xe đi đâu được.

Dĩ nhiên, đức tin không việc làm là vô dụng. Như Đức Kitô nói với chúng ta: Không phải tất cả những người nói “Lạy Chúa, lạy Chúa đều được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý của Cha Ta mà thôi.” Chỉ có người chu toàn ý Thiên Chúa mà thôi. Nếu chúng ta muốn có tràn đầy bình an, phúc lành của Thiên Chúa, trước hết chúng ta phải có đức tin, và đem đức tin đó vào hành động. Trong thư của người, Thánh Gioan nói: Tình yêu của Thiên Chúa bao gồm việc tuân giữ các giới răn, và những lệnh truyền của Chúa không phải là gánh nặng.

Trong cảnh huống của đời sống, người ta thường phàn nàn là có nhiều gánh nặng và nhiều khó khăn “tôi không chịu đựng được.” Họ buông tay và lo lắng về mọi vấn đề. Trong khi Đức Kitô nói, “Tại sao các ngươi lo lắng, tại sao các ngươi lo sẽ ăn gì hay sẽ mặc gì? Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi các thứ đó. Hãy nhìn xem Người mặc cho các bông hoa huệ ngoài đồng, và nếu Người đã lo cho những bông huệ ngoài đồng biết rằng chúng sẽ bị đốt cháy và bỏ đi, thì Người còn lo cho các ngươi biết chừng nào? Vậy tại sao lại bồn chồn buồn lo về những của thế gian này?

Chúng ta nghe người ta nói, “Ôi, đất nước này sẽ quẳng cho chó, mọi cái đều thối nát và mọi thứ đang trở nên tồi tệ.” Họ trở nên bực bội về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và Đức Giêsu nói, “Tại sao lại buồn lo? Nếu anh em tin vào ta, anh em không phải lo bất cứ điều gì. Anh em sẽ có bình an, hạnh phúc và có sự sống sung mãn, anh em sẽ nhận ra được sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống của anh em.”

Trong bài tin mừng hôm nay, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Người giầu tình thương. Tại sao lại lo lắng? Người ban cho chúng ta bí tích hòa giải. Nếu chúng ta sa chước cám dỗ, hãy tin nhận là Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn tha thứ qua lời xá giải của linh mục. Đức Kitô ban cho vị linh mục quyền ta thứ tội lỗi cho con người. Tuy thế, người ta không đi xưng tội. Họ nói là họ sẽ dùng những cách khác. Họ chỉ cần cầu xin với Thiên Chúa. Họ tin vào Thiên Chúa, nhưng không làm điều Người bảo họ làm. Họ tin là Thiên Chúa sẽ cho họ niềm vui và bình an, và Thiên Chúa sẽ biến đổi đời sống của họ, họ có thể được đầy tràn hạnh phúc ở đời này. Họ tin như vậy, nhưng lại không làm gì để hoàn tất nó.
Chúng ta được yêu cầu có đức tin và đem đức tin đó ra thực hành. Đức tin là qùa tặng của Thiên Chúa và món qùa đó được ban cho nhưng không. Chúng ta được ban cho đức tin khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy; chúng ta được ban cho đức tin khi nhận bí tích xá giải. Chúng ta được ban cho đức tin khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Chúng ta được ban cho đức tin khi lãnh nhận bất cứ một bí tích nào. Khi chúng ta cầu xin đức tin, thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin. Thiên Chúa gởi Thánh Thần của Người trên chúng ta; Người ban cho chúng ta ơn đức tin, và chúng ta dùng đức tin đó, bày tỏ đức tin đó ra trong hành động.

Đức Giêsu cho chúng ta Mình và Máu của Người. Người nói với chúng ta rằng: Đây là mình và máu của ta và trừ khi anh em lãnh nhận mình và máu của Con Người, anh em không thể có sự sống trong anh em. Chúng ta thưa “vâng” chúng ta tin như thế, nhưng nếu chúng ta không rước lễ thì có ích lợi gì? Tin là Mình và Máu của Đức Kitô hiện diện trên bàn thờ mà nếu chúng ta không tiếp rước Mình và Máu Người cách xứng đáng thì có ích gì?

Tất cả những việc làm của đức tin và của các điều chúng ta tin, làm cho đời sống có ý nghĩa. Tôi tin Thiên Chúa; do đó tôi làm theo ý của Thiên Chúa. Tôi tin rằng Thiên Chúa bảo tôi, “Hãy vác thánh gía của anh và đi theo Ta,” và tôi làm theo như thế. Đức Giêsu Kitô nói với chúng ta rằng ách của Người thì dễ dàng và gánh của Người thì nhẹ nhàng. Ơn sủng của Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta có đức Kitô trong đời sống, nếu chúng ta có đức tin, thì đời sống của chúng ta sẽ vui tươi đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, đầy tràn hiểu biết về điều tôi tin và bây giờ tôi thấy. Bởi vì chúng ta tin vào cái chúng ta không thể trông thấy, bây giờ chúng ta thấy điều mà đức tin sẽ đem lại cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin để chúng ta nhận được đức tin đó, cầu nguyện để chúng ta đem đức tin đó vào hành động bởi vì đức tin không việc làm tốt là vô dụng. Nếu chúng ta làm những việc tốt lành, đức tin của chúng ta sẽ triển nở, chúng ta sẽ vượt qua được những buồn khổ, lo lắng và các gian truân ở thế gian. Chúng ta sẽ nhận biết Thiên Chúa và được cứu rỗi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.