CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN THẬT SỰ

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Hầu hết các nhật báo đều có trang cuối tuần về tôn giáo để thông tin đặc biệt về vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tôi thích đọc phần về tôn giáo này bởi vì tôi nhìn thấy nơi những thông tin này từ khía cạnh của những giáo phái khác nhau. Đọc trang về tôn giáo và thấy giáo phái này mới có cuộc họp và họ đồng quyết định phá thai không phải là tội lỗi. Hoặc nhóm này hội họp và quyết định chấp thuận hôn nhân đồng phái tính là được. Qúi vị có thể có một nhóm khác hội họp và quyết định, đúng, chúng ta nghĩ là chúng ta không nên chống việc cho phụ nữ làm được truyền chức.

Có những nhóm trong Giáo Hội Công Giáo bất đồng với các giáo huấn của Giáo Hội. Thí dụ như có một nhóm gọi là các Nữ Tu ủng hộ phá thai. Vài nhóm khác muốn có những thay đổi ví dụ như về ly dị, như về phụ nữ làm linh mục. Đây là những người coi họ là còn ở trong Giáo Hội. Có những giáo phái khác đồng quan điểm về việc chống đối và chủ trương lối chính trị không mất lòng ai về mặt luân lý. Có một điều mà tất cả những người này đều giống nhau, một điều. Những người không phải là Công Giáo và những người xưng họ là Công Giáo nhưng cùng chống đối một điều. Họ không tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu. Có những người ngồi ở trong nhà thờ hôm nay đây không tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu.

Điều Tối Cần

Để giúp qúi vị nhớ lại, sự hiện diện thật có nghĩa là trong bữa Tiệc Ly và trong mọi Thánh Lễ khi linh mục cầm bánh và rượu, đọc lời truyền phép và chúng không còn là bánh và rượu nữa. Bánh và rượu đó bây giờ trở thành Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện nhân tính, tinh thần và thiên tính. Những ai không tin như thế không những là lạc giáo, nhưng họ cũng tự cắt đứt chính mình ra khỏi sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của họ. Sự hiện diện thật này là điều tối cần cho chúng ta nếu chúng ta muốn kết hiệp với Chúa Kitô. Khi chúng ta tiếp nhận Thánh Thể là chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và do đó có thể nghe được lời của Người, tin vào các giáo huấn của Người, và thi hành các huấn lệnh của Người.

Trong bài đọc hai hôm nay Thánh Phao-lô nói, “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình; đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan.” Hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Anh chị em sẽ cẩn thận trong cách ăn nết ở nếu anh chị em thực sự tin là Chúa Giêsu Kitô đang đến trong tâm hồn của anh chị em, tin đây là Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong tôi. Thánh Phao-lô nói về mầu nhiệm Thân Thể của Chúa Kitô, có nghĩa là Giáo Hội là Mầu Nhiệm Thân Thể của Chúa Kitô. Mầu Nhiệm Thân Thể bởi vì tất cả những ai hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể làm nên Thân Thể của Chúa Kitô. Họ hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô và vì thế họ hiệp nhất với nhau. Nếu Chúa Giêsu Kitô hiện diện nơi mọi người trong nhà thờ này, thì chúng ta hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hiệp nhất trong Mầu Nhiệm Thân Thể của Chúa Giêsu Kitô. Điều quan trọng là chúng ta tin vào sự hiện diện của chúa Kitô bởi vè nếu chúng ta không tin thì chúng ta không hợp tác với ơn của Thiên Chúa.

Hứa Sự Sống

Nhiều người nghĩ là bí tích Thánh Thể chỉ là một dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa Kitô, hay một sự dông dống tương tự nhự sự hiện diện của Người. Với nhiều người thì đó chỉ nhìn thấy như bánh và rượu và chỉ có thế chứ không gì khác hơn. Nhưng chúng ta tin thật đây là Chúa Giêsu Kitô. Người nói rất rõ trong bài Tin Mừng hôm nay, “Thật tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” Anh chị em không thể sự sống của Thiên Chúa trong anh chị em nếu anh chị em không ăn và uống Máu Chúa Kitô. Và Người nói, “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” Đó là lời hứa của Thiên Chúa cho chúng ta. Khi người Do Thái nghe nói như thế, họ bắt đầu tranh luận với nhau. “Làm sao ông ta có thể làm thế được, cho chúng ta thịt của ông để ăn? Chúng ta không biết ông ta làm cách nào.” Nhưng Người biết bởi vì Người là Con Thiên Chúa, là bánh hằng sống từ trời. Chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và Người nói cho chúng ta biết Người là Bánh Sự Sống, và Thánh Thể mà chúng ta nhận lãnh trong Thánh Lễ là Chúa Giêsu hiện diện. Không phải là dấu chỉ. Không phải là một trình bày nhưng là sự thật về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô ở đây, và lúc này. Nếu anh chị em thực sự tin như thế, thì anh chị em sẽ ý thức được rằng “nếu tôi không tuân giữ các giới răn, nếu tôi phạm tội và cứ rước lễ, thì tôi mắc tội phạm sự thánh. Tôi phạm tội phản nghịch chính Chúa Giêsu Kitô.” Đó không phải chỉ là một dấu chỉ thủ tục. Đó thực sự là tội phạm sự thánh.

Nên Một Để Được Sống

Chúng ta cần ý thức cách hoàn toàn về mầu nhiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Nếu chúng ta thực sự tin như thế, thì chúng ta có thể hiệp nhất chính mình với Chúa Giêsu và với nhau. Tất cả mọi người có thể kết hiệp trong một thân thể nơi thánh đường này, bởi vì chúng ta được hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô. Người kết hiệp chúng ta lại và làm cho chúng ta nên một, và đó là sự hiệp nhất của Giáo Hội.

Nhiều người không tin điều này hay luật nọ của Giáo Hội; họ cố gắng thay đổi các giới răn, thay đổi các luật lệ khác trong Giáo Hội bởi vì họ không tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô; họ không tin sự thật là Chúa Giêsu truyền cho chúng ta như thế. Kết quả là họ bỏ đi và làm thiệt hại cho linh hồn của họ.

Chúa Giêsu Kitô nói, “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời . . . Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” Chúng ta muốn có sự sung mãn trong đời sống để chúng ta có thể chia sẻ với nhau; chúng ta có thể chia sẻ ơn thánh của Chúa. Để có được sự sống sung mãn đó, chúng ta phải làm một việc tuyên xưng đức tin cách ý thức. Tôi tin. Tôi tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Kitô trong phép Thánh Thể. Nếu đó là điều Chúa nói thì tôi tin. Đôi khi dường như là khó tin, nhưng cầu xin Chúa sẽ giúp cho sự thiếu lòng tin của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.