LẮNG NGHE ĐỨC KITÔ

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Khi mới chịu chức linh mục, tôi đã có mấy mảnh bằng - về Triết Lý, về Thần Học, về Thánh Kinh và những cái khác.  Với các kiến thức đó tôi bước vào đời và hình dung ra rằng “Tôi sẽ chữa trị thế giới. Tôi sẽ cứu toàn thế giới.” Khoảng hai tuần sau khi chịu chức, lúc tôi nhận được bài sai, tôi nói, “Có lẽ tôi sẽ cứu Nước Mỹ.” Sau một thời gian tôi hình dung lại, “điều đó không thực hiện được, cho nên tôi sẽ chỉ cứu tiểu bang Virginia. Tôi sẽ cứu bang Virginia.” Rồi sau thêm một thời gian nữa trôi qua tôi nghĩ lại, “nếu có cách nào làm cho giáo xứ của tôi thì tôi có thể làm để chỉ cứu được giáo xứ của tôi thôi.” Bây giờ tôi bước tới giai đoạn suy nghĩ, “có lẽ tôi nên tự tu sửa chính mình,” bởi vì dường như tôi chẳng hoàn tất được gì nhiều ở các lãnh vực khác.

Không Nghe

Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay cho thấy rằng nhiều khi người ta không đáp theo sự hiểu biết chân thật, không đáp theo lời của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, E-zê-ki-en được Chúa sai đến với dân Is-ra-en và được bảo cho biết trước là họ sẽ không nghe lời ông nói, nhưng ông vẫn vâng lệnh ra đi. Họ đã được Thiên Chúa dẫn ra khỏi sa mạc, ban cho họ vùng đất hứa, và Người đã tỏ cho họ các dấu chỉ và các phép lạ. Thiên Chúa đã làm cho dân Is-ra-en nên một dân tộc lớn nhưng họ lại sa vào việc thờ bụt thần và tất cả những sự xấu xa liên hệ khác với dân ngoại. Bởi thế, Thiên Chúa đã sai E-ze-ki-en và nói, “Nó sẽ chẳng có hiệu qủa gì, họ sẽ không lắng nghe ngươi.”

Trong bài đọc thứ hai hôm nay trích từ thư thứ hai của Thánh Phao-lô gởi Cô-rin-tô cũng trực diện với những trường hợp tương tự. Phao-lô đã hãnh diện nói, “Thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào . . . tôi rất vui sướng trong sự yếu đuối, khi bị xỉ nhục, hoạn năn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô.” Người ta không lắng nghe lời Phao-lô. Nhưng mặc cho sự chống đối, người đã tiến bước và rao giảng Tin Mừng và đã có thể thuyết phục người ta rằng đây mới là Tin Mừng của Chúa Kitô.

Không Tin

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu Kitô đi về quê hương của Người và bắt đầu giảng dạy dân chúng. Thánh Luca tường thuật lại rằng Chúa Giêsu đã đi vào Hội Đường, mở Sách Thánh và đọc lời các tiên tri nói về sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a. Người gấp sách lại và nói lời Kinh Thánh họ nghe hôm nay được ứng nghiệm. Người đã nói thẳng với họ chính Người là đấng Cứu Thế, nhưng họ không tin. Và bởi vì không tin và không kính nể Người, họ không đón nhận những lời Người giảng dạy, và họ đã không thể nhận được những ơn lành và các phép lạ của Đức Giêsu Kitô.

Các bạn nhận thấy đoạn văn nói rằng Người đã không thể làm phép lạ ở đó, chứ không phải là Người đã không làm, nhưng là Người đã không thể làm. Lý do Người không thể làm bởi vì người ta không có lòng tin. Họ thiếu lòng tin.

Điều đó cũng giống như ở thời đại ngày nay. Các bạn muốn nói cho người ta, bảo họ rằng đây là Tin Mừng của Chúa, đâu là giáo huấn về luân lý sẽ giúp họ sống ngay thẳng và mực thước, nhưng họ không có lòng tin. Họ không tin . Kết qủa là chẳng cái gì có thể được hoàn tất nơi họ bởi vì họ không có lòng tin. Các bạn và tôi rất là may mắn bởi vì khi chúng ta được lãnh phép Thánh Tẩy, Thiên Chúa ban cho chúng ta các nhân đức tin, đức cậy và đức mến. Nhưng nhiều lần người ta không chu toàn bổn phận thực hành lòng tin. Họ không tìm ý của Thiên Chúa trong mọi sự và kết qủa là đức tin của họ trở nên yếu nhược và vô can, hững hờ, cho nên họ không thể thay đổi. Các bạn có hò hét rao giảng, linh mục và Đức Thánh Cha có kêu gào và Giáo Hội lên tiếng, nhưng người ta cứ tiếp tục đi theo con đường vui thú riêng của họ mà không thay đổi tí gì trong đời sống, bởi vì họ không có lòng tin. Họ đã mất đức tin. Do tự riêng mình, chúng ta không thể đón nhận đức tin. Nó là qùa tặng của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ hai, Chúa nói với Thánh Phao-lô rằng, “Ơn của ta đủ cho  ngươi . . .” Ơn của Chúa đủ cho chúng ta với điều kiện là chúng ta hợp tác với Chúa.

Xin và Đón Nhận

Chúng ta được mời gọi hãy đầy tràn đức tin và sự hiểu biết về chân lý. Và cách duy nhất chúng ta có thể hoàn tất được đó là mở lòng đón nhận ơn thánh của Chúa và tin. Tin những điều sẽ dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu rỗi và không nổi loạn chống đối. Đây không phải là một việc dễ làm. Chúng ta cần phải cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta thêm đức tin, thăng tiến trong đức tin. Để rồi chúng ta có thể mở lòng trí mình ra đối với sự hiểu biết về Đức Kitô và đến với Nước Thiên Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn.