BÀ HANNA

Lm. Mark Link, S.J.

Bà Hanna là một góa phụ ở Colorado. Một ngày kia, con gái bà bị giết chết. Sau đó hung thủ bị bắt, bị xử có tội và bị tù.

Nhưng bà Hanna không thể tha thứ cho kẻ sát nhân. Bà biết Chúa Giêsu nói “Hãy yêu thương kẻ thù… và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Luca 6:27-28).

Nhưng dù cố gắng hết sức, bà vẫn không thể tha thứ cho tên này. Trong một bài báo, bà diễn tả tâm trạng của mình, bà nói tâm hồn của bà đầy sự thù ghét người này. Chính bà cũng bị hao mòn bởi lửa hận thù và tức giận bừng cháy.

Bà Hanna không biết phải làm gì và quay về đâu.

Một ngày kia, sau khi suy nghĩ về giáo lý của Chúa Giêsu về sự tha thứ, bà quyết định hành động, bất kể cảm xúc của mình.

Bà mua một cuốn Kinh Thánh, viết trên ấy hàng chữ tha thứ, và gửi cho tù nhân này.

Hành động ấy không chỉ thay đổi đời bà nhưng còn cả cuộc đời của tù nhân.

Người tù này, trước đây ủ rũ và cay đắng, giờ đây anh gửi cho bà Hanna một lá thư viết rằng bà đã mở ra một thế giới mới cho anh.

Lần đầu tiên, sự tha thứ của bà đã giúp anh nhận thức rằng Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho anh nếu anh xin.

Trước khi nhận được cuốn Kinh Thánh và dòng chữ của bà Hanna, anh vô cùng tuyệt vọng vì nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho anh.

Lời tha thứ của bà đã giúp anh nhận ra rằng nếu bà Hanna đã có thể và sẵn sàng tha thứ cho anh thì Thiên Chúa cũng có thể và sẵn sàng tha thứ cho anh.

Câu chuyện này minh họa ba điểm quan trọng trong các bài đọc hôm nay:

  1. Tội lỗi hiện diện trong thế giới chúng ta,
  2. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần, và
  3. Sự quan trọng của việc thi hành ý Chúa

Trước hết, chúng ta hãy nghĩ đến tình trạng tội lỗi của thế giới chúng ta.

Các tội ác như giết người nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Satan vẫn hoạt động trong thế gian, cũng như nó hoạt động trong thời của Đức Giêsu.

Điều này khiến chúng ta thắc mắc, nếu Chúa Giêsu đã thiết lập vương quốc của Chúa trên trái đất, tại sao vương quốc của Satan, với tất cả mọi sự dữ của nó, vẫn hiện diện trong thế giới chúng ta?

Câu trả lời là, quả thật, vương quốc Thiên Chúa đã được thiết lập trên trái đất, nhưng vương quốc của Satan chưa bị tiêu diệt trên trái đất.

Nói cách khác, sự ngự đến của vương quốc Thiên Chúa trên trái đất thì không phải là điều xảy ra ngay tức thì, nhưng là một tiến trình từ từ. Đó không phải là biến cố xảy ra có một lần, nhưng là một chuyển động liên tục.

Đây là lý do trong kinh Lậy Cha, chúng ta xin “nước Cha trị đến.”

Vương quốc Thiên Chúa giống như một cái cây. Nó sống động và tăng trưởng, nhưng nó chưa sinh ra hoa trái đã dự định. Cho đến khi đó, sự dữ sẽ luôn hiện diện với chúng ta.

Nói cách khác, vương quốc Satan chưa đến lúc chấm dứt. Nó chỉ bị tuyên án tử hình.

Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai mà câu chuyện bi thảm hóa.

Nó liên quan đến những tội xúc phạm Chúa Thánh Thần mà Đức Giêsu đã đề cập trong bài phúc âm hôm nay. Câu chuyện của bà Hanna minh họa những gì mà tội ấy bao gồm.

Trước khi bà Hanna gửi cuốn Kinh Thánh và lời nhắn cho tù nhân, anh này thật tuyệt vọng trước sự tha thứ của Thiên Chúa.

Nói cách khác, tù nhân này thực sự tin rằng Thiên Chúa không thể tha thứ tội ghê tởm mà anh đã phạm.

Đây là điều chúng ta muốn nói về tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đó là tuyệt vọng về sự tha thứ của Thiên Chúa.

Nói cách khác, chúng ta xúc phạm đến Chúa Thánh Thần khi từ chối rằng Thiên Chúa không thể và sẽ không tha thứ cho chúng ta. Đó là điều không thể tha thứ vì Thiên Chúa không ép buộc điều gì trên bất cứ ai, ngay cả sự tha thứ.

Chính trong hoàn cảnh này mà người tù trong câu chuyện suy sụp rất nhanh. Nhờ bà Hanna tha thứ cho chính bà, hoàn cảnh đã đảo ngược đúng lúc.

Và điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba mà câu chuyện đã bi thảm hóa.

Điểm thứ ba là: Bạn và tôi trở nên anh chị em thực sự của Chúa Kitô chỉ khi nào chúng ta thi hành thánh ý của Thiên Chúa.

Nói cách khác, chúng ta phải sống theo thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, cũng như bà Hanna đã làm.

Chúng ta phải đặt thánh ý của Thiên Chúa trước ý muốn và cảm xúc của chúng ta, như bà đã làm.

Điều này đưa chúng ta đến nhà thờ này và mọi người trong đó.

Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hãy tự hỏi mình về lập trường đối với ba điểm mà chúng ta vừa thảo luận.

Thí dụ, chúng ta đang làm gì để chấm dứt vương quốc Satan và giúp cho vương quốc Thiên Chúa mau đến?

Nói cách khác, trong kinh Lậy Cha, chúng ta xin “nước Cha trị đến,” nhưng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đang làm gì để đưa vương quốc Thiên Chúa đến sự hoàn mãn sau cùng?

Thứ hai, các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên anh chị em thực sự của Chúa Kitô bằng cách thi hành thánh ý của Thiên Chúa.

Nói cách khác, trong kinh Lậy Cha, chúng ta xin “nước Cha trị đến,”  nhưng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đang làm gì để sống thánh ý của Thiên Chúa?

Sau cùng, các bài đọc hôm nay mời chúng ta hãy tín thác vào sự tha thứ của Thiên Chúa và hãy tha thứ cho nhau, như bà Hanna đã tha thứ cho tù nhân.

Nói cách khác, trong kinh Lậy Cha chúng ta xin Chúa “tha thứ những xúc phạm của chúng con như chúng con tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con,” nhưng trong đời sống hàng ngày chúng ta đang làm gì về sự tha thứ?

Nói tóm, các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ đọc kinh Lậy Cha, nhưng hãy sống những lời ấy trong cuộc sống hàng ngày.

Hãy cùng với tôi cầu nguyện trong thinh lặng:

Lậy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xin Chúa giúp chúng con nhận biết rằng chỉ đọc kinh Lậy Cha mà Con Chúa đã dậy, thì chưa đủ.

Xin giúp chúng con nhận ra rằng chúng con còn phải sống kinh Lậy Cha trong đời sống hàng ngày.