CHÚA BA NGÔI, LỜI CÔNG BỐ CỦA LÒNG TIN

Msgr. Edward Peter Browne L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Mở mạng lưới và bạn có www.comdashslash-pdq. Tôi nghĩ là một số trong quí vị hiểu chút ít về cái đó. Tôi chẳng hiểu tí nào về nó, thực sự hoàn toàn không hiểu. Tôi chẳng biết mạng lưới là cái gì. Tôi cũng chẳng biết tại sao họ lại để những dấu chấm hay những chữ viết com và pdq ở đó. Tôi chẳng có ý niệm gì. Đối với tôi nó là một huyền nhiệm. Nhưng bởi vì tôi không hiểu không có nghĩa là nó không có thật. Tôi tin chắc một cách nào đó nó có ảnh hưởng đến đời sống của tôi. Một người nào đó là www.pdqing ở nơi nào đó và nó sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển thư tín hay một cái gì đó của tôi. Đối với tôi nó là một huyền nhiệm, nhưng chỉ vì nó huyền nhiệm không có nghĩa là nó không có thật, và chỉ vì tôi không hiểu không có nghĩa là nó sẽ biến đi.

Mầu Nhiệm Sự Thật

Hôm nay chúng ta nói về Chúa Ba Ngôi. Nó không phải là một ngày mừng lễ. Chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Sống Lại, là một biến cố đã xẩy ra. Chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Lên Trời, một biến cố đã xẩy ra. Nhưng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi không phải là mừng một biến cố. Nó là một công bố của niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta tin có Một Thiên Chúa và trong Một Thiên Chúa đó có Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Ngôi Cha là Thiên Chúa, Ngôi Con là Thiên Chúa và Ngôi Thánh Thần là Thiên Chúa. Tuy nhiên không phải là có ba Thiên Chúa, nhưng chỉ có Một Thiên Chúa. Các bạn có thể dành cả cuộc đời học hỏi mà chẳng bao giờ hiểu được. Tôi có một tập sách to dầy tám trăm trang để ở nhà, bằng tiếng La-tinh tất cả bàn về Chúa Ba Ngôi. Sách bắt đầu bằng câu “Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm.” Đọc hết 800 trang và trang cuối cùng công bố, “Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm.” Có rất nhiều bàn luận, suy đoán thần học về vấn đề này và tất cả  đều đưa đến kết luận “Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm.” Nó mầu nhiệm đối với việc nó xẩy ra như thế nào, nhưng nó lại không mầu nhiệm về sự thật; Chúa Ba Ngôi là một sự thật.

Đôi khi có thể dễ dàng để nói về cái không phải là Chúa Ba Ngôi hơn là nói về cái thuộc Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi không phải là ba Thiên Chúa. Nó không phải thứ nhất là Chúa Cha, rồi Chúa Con và đến Chúa Thánh Thần, nhưng chỉ là Một Thiên Chúa. Chúa Ba Ngôi không có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra ở ba cách khác nhau, thứ nhất là Cha, thứ đến là Con, rồi đến Thánh Thần. Không phải là như thế. Nó có nghĩa là Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần có từ đời đời, không tận cùng, thông biết mọi sự và toàn năng. Thiên Chúa Ba Ngôi tạo thành vũ trụ và chúng ta chẳng thể hiểu vũ tụ bao la như thế nào. Nhưng bởi việc làm của Thiên Chúa, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần bạn và tôi  được tạo thành. Và bởi hành vi của Bí Tích Hoà Giải, Thiên Chúa Ba Ngôi được đưa vào trong tâm hồn chúng ta, và bởi thế niềm tin căn bản là chúng ta có Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là một niềm tin sâu xa và quan trọng chúng ta có trong đời sống, và chúng ta bày tỏ niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi khi chúng ta đọc kinh Tin Kính.

Ba Ngôi Hiện Diện

Ngay lúc khởi đầu trong mọi Thánh Lễ chúng ta bày tỏ điều Thánh Phao-lô nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: “Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.”  Đó chính là điều chúng ta phải suy niệm, sự thật là Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ Thiên Chúa thật là xa vời ở ngoài. Thiên Chúa Ngôi Con đang ngự bên hữu Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần thỉnh thoảng hiện đến như là chim bồ câu hay lưỡi lửa. Không phải vậy. Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đón nhận Thiên Chúa Ba Ngôi vào tâm hồn và vào toàn thể bản tính của chúng ta. Đó là niềm tin sâu xa nhất và do đó chúng ta phải uốn mình theo Thiên Chúa. Chúng ta không để Thiên Chúa phải uốn theo điều chúng ta nghĩ hay điều chúng ta muốn, hay điều chúng ta hiểu, nhưng chúng ta uốn mình theo Thiên Chúa và chu toàn ý của Thiên Chúa trong mọi sự, bởi vì Ngài là cùng đích cho sự hiện hữu của chúng ta. Mỗi người chúng ta hiện diện cách riêng biệt trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện trong mỗi người chúng ta. Ngài không phải là một đấng quyền phép vu vơ ở ngoài kia. Ngài ở đây trong chúng ta. Nó không phải là điều quan trọng để biết ngài là ai, là gì và ngài như thế nào bởi vì chúng ta chẳng bao giờ biết được. Nhưng thật quan trọng để biết Ngài ở đâu. Ngài ở trong mỗi người chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta trong mọi bước đường của cuộc sống và như lời Tin Mừng, “Ai tin vào Ngài thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Gio 3:18). Tất cả đời sống của chúng ta phải được đào tạo chung quanh sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúng ta uốn mình theo Ngài.

Liên Kết với Chúa Ba Ngôi

Chúng ta nghe nói nhiều về việc bất đồng trong thời đại ngày nay. Người nào đó không hiểu điều này nên họ chối bỏ không chấp nhận. Người kia không thích luật lệ đó cho nên chối và không chấp nhận tất cả mọi chính sách khác. Chúng ta phải quan tâm đến việc chúng ta có uốn mình theo Thiên Chúa, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần hay không. Nếu chúng ta uốn trí khôn và lòng muốn theo Ngài, chúng ta có sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ được ơn cứu rỗi. Chúng ta sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi vĩnh viễn muôn đời trên trời bởi vì chúng ta kết hiệp với Chúa Ba Ngôi lúc này trên dương thế. Sự hiệp nhất đó sẽ tiếp tục đến cõi hằng sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta.

Khi chúng ta suy tưởng về Thiên Chúa Ba Ngôi và mỗi khi chúng ta tuyên xưng đức tin trong Thánh Lễ, hãy nhớ là chúng ta đang bày tỏ niềm tin của mình. Chúng ta tuyên xưng đức tin trong mọi Thánh Lễ. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và bày tỏ lòng ước ao muốn uốn mình theo ý của Thiên Chúa, Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần trong mọi sự. Do đó tất cả mọi ngày trong đời sống chúng ta nên bắt đầu như khi chúng ta làm dấu thánh giá để cầu nguyện: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Mọi lời cầu nguyện và mọi công việc của chúng ta cũng nên kết thúc với Ngôi Thánh Thần, Ngôi Con và Ngôi Cha. Hãy nhớ Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta cần bày tỏ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Xin Chúa chúc làn cho các bạn.