Mẹ Cứu Giúp

PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA

Thứ Tư tuần vừa qua, ngày 8 tháng 5, tất cả các cha trong giáo phận đã tụ họp để mừng kỷ niệm thụ phong linh mục, cùng dâng lễ và ăn trưa. Tất cả gồm có các linh mục chịu chức được một năm và những người đã chịu chức trong các năm cho đến 61 năm. Khi tôi quan sát trong hàng ngũ linh mục của chúng tôi, tôi đã thấy các linh mục đến từ mọi nơi trên thế giới; một số vị đã sinh trưởng và lớn lên ở các quốc gia khác và đến đây làm việc. Có linh mục đến từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Hoa, Gia-Nã-Đại, Mễ-Tây-Cơ, Cu-Ba, Ý-Đại-Lợi, Tây-Ban-Nha, Pháp, Nit-Đơ-Lan, Lat-vi-a, và nhiều quốc gia cũng như nhiều địa điểm khác. Tuy thế tất cả đều chia sẻ cùng một điểm là chúng tôi là những người Công Giáo, là những linh mục của Thiên Chúa, và chúng tôi cùng có chung một niềm tin.

Chung Một Niềm Tin

Chúng tôi tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến trần gian. Chúng tôi tin vào sự Sống Lại của Đức Giêsu Kitô, điều mà nhiều người ngày nay ngờ vực nghi nan. Chúng tôi tin Giáo Hội không sai lầm. Chúng tôi tin vào những giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Chúng tôi có cùng chủ trương về công bằng bác ái và các nhân đức Tin, Cậy, Mến. Chúng tôi cùng chia sẻ tất cả các điều này. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đồng trách nhiệm vững vàng trong các giáo huấn. Không có sự khác biệt trong vấn để mỗi người đến từ đâu. Họ là thành phần của Giáo Hội, những người theo Đức Kitô. Một số cha đã bị bắt bớ chỉ vì các ngài là người Công Giáo. Một người đã bị tù trong nhiều năm.

Và các bạn, những người Công Giáo, cũng cùng chia sẻ chung những giáo huấn như thế. Các bạn đều được coi là những người Công Giáo tốt, và dĩ nhiên là có cùng chung niềm tin như thế. Khi các bạn rời thánh đường, các bạn ra đi theo ngả lối của mình, không mặc trang phục khác biệt bởi vì các bạn là người Công Giáo. Các bạc không ăn uống khác biệt bởi vì là người Công Giáo. Các bạn không gia nhập một nhóm nào đặc biệt hay một đồn trú nhỏ hoặc bất cứ kỳ cái gì. Không! Các bạn trở nên phần tử của xã hội nơi các bạn sinh sống, không phân biệt với hầu hết những người khác. Các bạn ăn mặc giống như họ, sống ở trong những căn nhà tương tự như họ, và là những công dân tốt của thành phố, của tiểu bang, của quốc gia, và không khác biệt gì với những người khác duy trừ chỉ có một điều, các bạn là những người Công Giáo, là thành phần của một Giáo Hội chân thật. Và chỉ vì như thế mà thế gian ghét bỏ các bạn. Như Tin Mừng nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người” (Gio 14:16-17).

Nét Cá Biệt Kitô Hữu Công Giáo

Nhưng các bạn nhận ra Ngài, bởi vì Ngài ở lại với các bạn và sẽ ở trong các bạn. Chính điều đó làm các bạn khác với những người khác trong thế giới, bởi vì bạn tin vào chân lý của Giáo Hội Công Giáo. Các bạn tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Các bạn tin là Ngài thực sự hiện diện trên bàn thờ. Các bạn tin vào những giáo huấn luân lý của Giáo Hội. Vì lý do đó mà các bạn là những người công dân tốt hơn bởi vì các bạn nhận thức được nhu cầu thực hiện công bằng và bác ái đối với hàng xóm láng giềng, nhân ái và niềm tin. Vì lý do này mà thế gian ghét các bạn. Các bạn càng tuyên xưng các giáo huấn sâu sác căn bản của Giáo Hội Công Giáo bao nhiêu thì họ càng bất đồng với các bạn và không ưa các bạn bấy nhiêu. Khi các bạn liên hiệp và tuyên xưng niềm tin của mình trong các giáo huấn của Giáo Hội, họ lại càng không ưa thích các bạn. Các bạn càng hiểu và tin tưởng chấp nhận các giáo huấn của Giáo Hội về việc phá thai, ngừa thai, ly dị, tình dục, công bằng, bác ái, các bạn càng tin những giáo huấn này, thì thế gian càng ghét các bạn.

Trung Tín Không Dung Hoà

Nhưng thật bất hạnh, một số người lại quan tâm đến việc thế gian nghĩ gì về họ. Họ bắt đầu nghĩ, “Tôi sẽ dung hòa để tôi được thế gian chấp nhận.” Do đó họ dung hòa các gía trị đạo đức luân lý; họ dung hòa việc tuyên xưng đức tin của họ; họ dung hòa cho đến khi họ được thế gian chấp nhận. Chúng ta không thể được thế gian chấp nhận đồng cùng một lúc được Thiên Chúa chấp nhận. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói, “Ai giữ các giới răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”(Gio 14:21). Ngài nói thật rõ ràng rằng nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa chúng ta sẽ tuân giữ các giới răn của Ngài, chúng ta sẽ đặt tin tưởng vào các giáo huấn của Ngài. “Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Gio 14:21). Điều quyết tâm của chúng ta là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, dấn thân cho Ngài để Ngài có thể làm trọn mục đích ngài đến trần gian, đó là hoàn tất việc cứu chuộc chúng ta.

Cho dù chúng ta là công dân của thành phố chúng ta ở, của quốc gia, của tiểu bang, Hiệp Chủng Quốc, đến từ đất nước này hay từ quốc gia khác, chúng ta có một mục đích chung, và mục đích đó là nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và hiệp nhất với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Dù rằng chúng ta là công dân của đất nước vĩ đại này, quan trọng hơn nữa, chúng ta cũng là công dân trong Giáo Hội của Thiên Chúa, công dân của nước trời. Tuy chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta lại thực hành các giáo huấn của Đức Kitô, như bài đọc thứ hai nói, trong thân xác. Chúng ta biết lòng chúng ta phải hướng về những sự trên trời. Chúng ta biết trí lòng và linh hồn chúng ta cần phải hướng thẳng về nước trời mà Thiên Chúa dành để cho chúng ta. Câu ngạn ngữ quen thuộc nói, “Để mắt vào phần thưởng.” Điều này tùy thuộc vào mỗi người chúng ta để nhận ra rằng chúng ta là những người Công Giáo, các phần tử của Thân Thể Đức Kitô. Dán mắt vào phần thưởng, chúng ta sẽ chiếm đạt được ơn cứu độ hứa ban nếu chúng ta tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, thi hành ý của Ngài và chu toàn tất cả các giáo huấn của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.   

Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch