ÁO CƯỚI

Msgr. Edward Peter Browne Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Hằng năm chúng ta nghe bài Tin Mừng này, dụ ngôn về tiệc cưới, và nó luôn làm tôi chú ý. Thật là tồi, không phải vậy sao? Họ đã đi ra các ngả đường để mời tất cả những ai họ gặp, những người lang thang và vô gia cư vào dự tiếc cưới, để rồi đuổi họ ra bởi vì họ không ăn mặc áo cưới. Họ lấy đâu ra áo cưới chứ? Tôi chẳng hiểu được cho đến khi vào đại chủng viện và bắt đầu học Thánh Kinh, và từ bối cảnh ở đàng sau của dụ ngôn tôi học biết là tập tục thời đó khi một người đi dự tiệc cưới của người Do Thái, chủ nhà sẽ cho họ cái áo khoác cho tiệc cưới, khi họ bước vào phòng tiệc, để họ không còn phải quan tâm là phải mặc cái gì. Khách được trao cho cái áo cưới. Buổi tiệc được tổ chức như thế, người dự tiệc được trao cho chiếc áo khoác cần thiết để mặc. Hãy tưởng tượng một người thật kiêu hãnh đến độ không chấp nhận mặc chiếc áo đó. Người Do Thái vẫn còn tập tục này. Tôi không biết là các bạn đã có bao giờ đến Bar Mitzavah hay một tiệc cưới của người Do Thái chưa, nhưng khi bạn bước vào hội đường và không có cái mũ (yarmulke) đội chỏm đầu, họ sẽ đưa cho bạn một cái. Mọi người đàn ông đều đội chiếc mũ yarmulke trong hội đường.

Áo Cưới Của Chúng Ta

Ngày nay chúng ta có trường hợp tương tự. Thiên Chúa mời chúng ta vào dự tiệc cưới trong nước của Người. Trước khi Chúa Kitô đến trần gian, chúng ta không có hy vọng để vào nước của Người. Nhưng khi Người đến, Người đã mời tất cả mọi người vào tham dự trong nước của Người, nơi mà Người chuẩn bị cho toàn thể nhân loại, chứ không phải là chỉ cho một số ít người. Ai cũng được mời vào. Người đã chết trên thánh gía và đã tạo điều kiện có thể để tất cả chúng ta chia sẻ nước Thiên Chúa bây giờ và sau này. Và Chúa Giêsu Kitô cũng trao cho chúng ta cái áo giống như áo cưới. Người đã lập nên Bí Tích Rửa Tội, và Bí Tích Rửa Rội là áo cưới của chúng ta bởi vì nó giới thiệu chúng ta vào sự sống của Chúa Ktiô. Chúng ta được trao ban ơn thánh sủng, tham dự vào đời sống của Thiên Chúa trong bí tích Hoà Giải. Do đó chúng ta được trao cho chiếc áo cưới. Không phải chỉ có thế, nhưng chúng ta còn được trao cho những nhân đức đối thần, tin, cậy, mến và các nhân đức luân lý, khôn ngoan, công bằng, đức độ, đại đảm. Chúng ta có tất cả những đặc ân này để mặc vào hầu chúng ta có thể tham dự cách xứng hợp trong tiệc cưới của Thiên Chúa.

Mặc hay Không Mặc

Nhưng có nhiều người đã không muốn tham dự, họ từ chối hợp tác. Họ chọn không đón nhận ơn thánh; họ chọn không chu toàn bổn phận trong bậc sống của họ; họ chọn chối bỏ ơn sủng của Chúa. Tuy thế họ lại đòi được toại nguyện và được dẫn đưa vào nước của Thiên Chúa. Và Chúa của chúng ta nói, “Không! Ngươi không thể vào.” Trừ khi chúng ta tham dự theo ý của Thiên Chúa, bằng không chúng ta chẳng tham dự gì cả. Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những phúc lành này, ban cho chúng ta ơn thánh và tưới đổ xuống trên chúng ta, và nói hãy dùng những ơn thánh đó và ngươi sẽ được tràn đầy hạnh phúc của Thiên Chúa bây giờ ở thế gian và sau này trong nước hằng sống. Nhưng nếu ngươi chối bỏ ơn thánh sủng, ngươi không có hy vọng cứu rỗi. Như Tin Mừng nói, “Nhiều người được gọi, nhưng ít người được tuyển chọn.” Những người được tuyển chọn thì ít bởi vì nhiều ơn thánh sủng được trao ban nhưng rất ít người đón nhận. Ngày nay nhiều người nói họ không cần phải tin các giáo huấn của Giáo Hội, cổ rồi! Họ không phải giữ các giới răn, nó cổ lỗ sĩ rồi! Có luân lý đổi mới, thời đại mới, và người ta nói là họ không phải theo ý của Thiên Chúa bởi vì thời gian đã thay đổi. Đúng thế, thời gian thay đổi, nhưng Thiên Chúa không đổi thay.

Tiệc Thánh Thể

Chúa Giêsu Kitô nói cho chúng ta rất rõ ràng là trừ khi chúng ta tham dự, trừ khi chúng ta đón nhận và dùng ơn thánh sủng của Chúa, chúng ta không thể vào nước trời. Giống như là chúng ta tham dự tiệc Thánh Thể. Mọi người được mời tham dự tiệc Thánh Thể nhưng phải có điều kiện. Có những điều kiện để chúng ta tham dự cách xứng đáng đối với bí tích Thánh Thể. Điều kiện đầu tiên là chúng ta phải ở trong tình trạng ơn thánh. Đó có nghĩa là không có tội trọng. Nếu chúng ta có bất cứ tội trọng nào, chúng ta cần phải đi xưng tội trước khi rước lễ. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải ăn chay ít nhất một giờ không ăn uống gì trừ nước thường. Có những điều kiện đòi buộc và nếu ai định rước lễ mà không chu toàn các điều kiện đó, thì họ không lãnh nhận được ơn thánh sủng của Chúa, họ không tham dự vào tiệc Thánh Thể. Họ phạm sự thánh. Tuy thế, có một số người chủ ý bỏ qua lời mời gọi, chọn bỏ qua để chuốc lấy khốn khổ cho chính mình. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi và được trao chiếc áo cưới cho phép chúng ta bước vào phòng tiệc cứu độ đời đời. Chúng ta được ban cho mọi cơ hội, nhưng nó vẫn là quyết định của chúng ta. Giống như người đã từ chối không mặc áo cưới, chúng ta sẽ bị đuổi ra nếu chúng ta không đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa đến dự tiệc.

Thánh Phao-lô nói về Chúa Kitô cách riêng: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.” Chúa Kitô là nguồn sức mạnh của chúng ta. Người là ơn thánh sủng ban xuống trên chúng ta. Chúng ta chia sẻ sự sống của ngài. Khi chúng ta duy trì ơn thánh sủng của Chúa Kitô, chúng ta có sức mạnh để hoàn tất mọi sự. Cho dù chúng ta trải qua những lúc tốt hay lúc xấu, lúc khó khăn hay dễ dàng, lúc cám dỗ hay không, sức mạnh của Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Chiếu áo ơn thánh này Người đổ xuống trên chúng ta luôn ở đó để chúng ta tham dự vào nước của Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi.
Bạn được trao cho cơ hội, bạn được trao cho khả năng, bạn được trao cho dụng cụ, bạn được trao cho ơn thánh sủng, bạn được trao ban mọi cái cần thiết để chia sẻ bàn tiệc của Thiên Chúa trong nước của Người. Hãy nắm chắc là bạn xử dụng cho nên. Xin Chúa chúc lành cho bạn.