LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Msgr. Edward Peter Browne - Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Trong Giáo Hội Công Giáo có các giáo thuyết, hay giáo huấn chúng ta phải tuân giữ; những giáo thuyết và giáo huấn đến với chúng ta qua Giáo Hội, chứ không phải từ Giáo Hội. Các giáo thuyết của Giáo Hội đến với chúng ta trực tiếp từ Thiên Chúa qua mạc khải thánh và giáo huấn của Chúa Giêsu.

Có nhiều giáo thuyết khác nhau - giáo thuyết đức tin và giáo thuyết luân lý. Giáo thuyết đức tin như Chúa Nhật tuần trước chúng ta nói về Chúa Ba Ngôi. Đó là vấn đề thuộc đức tin. Có một Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu qúi vị không tin như thế thì qúi vị trở thành người lạc giáo. Quí vị không phải là người trung thành hoàn toàn với Giáo Hội. Một giáo thuyết khác về đức tin là Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Ngài không phải chỉ là một tiên tri hay một người nào đó, nhưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Ngài là người có hai bản tính. Đó là một giáo thuyết của Giáo Hội. Bất cứ người nào không tin như thế đều là lạc giáo. Cũng có những giáo thuyết luân lý nữa. Thí dụ, Thiên Chúa ban cho Mai-sen những lề luật trên núi Si-na-i và chúng ta vẫn còn tuyên nhận các lề luật đó. Nó là một điều trái luân lý, và tội lỗi cho những ai cố tình phạm tội giết người, làm việc phá thai. Làm như thế là có tội, đó là những hành động phản nghịch chống lại giáo thuyết luân lý.

Giáo Thuyết về Thánh Thể

Giáo thuyết căn bản trổi vượt của Giáo Hội Công Giáo Rôma là giáo thuyết về Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Kitô. Chúng ta tưởng nhớ cử hành hôm nay món qùa cao trọng tuyệt vời của Thiên Chúa; Ngài đã ban cho chúng ta chính thịt máu của Ngài làm của ăn thức uống. Chúng ta biết điều này là chân thật, bởi vì trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã cầm bánh và rượu và nói, “Đây là Mình Ta, đây là Máu Ta.”  Ngài đã trao cho các môn đệ và những người kế vị, cùng các linh mục, quyền giống như thế, đó là quyền biến bánh và rượu thành Mình và Máu của Chúa Kitô.

Như chúng ta đọc trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, bất cứ ai không tham dự đón nhận mình và máu Chúa Giêsu Kitô thì không mong được cứu rỗi, không hy vọng được hưởng trọn hạnh phúc sống đời đời, bởi vì họ đã tách mình ra khỏi Thiên Chúa.

Tin vào bí tích Thánh Thể là điều kiện đòi buộc đối với mọi người Công Giáo. Tôi tin, và mọi người Công Gíao cũng tin là Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta mình và máu của ngài làm của ăn và thức uống. Đây không phải là một biểu tượng tiêu biểu về Chúa Giêsu Kitô. Nó cũng không phải chỉ là một việc tôn vinh nào đó. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể và chối bỏ hay cho rằng không thật là như vậy thì sẽ là người lạc giáo. Như Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, nếu không đón nhận Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ không hy vọng có sự sống đời đời.

Tin Đòi Có Hành Động

Tin vào Thánh Thể cũng là vấn đề thuộc hành động. Chúng ta phải tiếp nhận Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô để được ơn cứu độ. Chúng ta phải tin nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể; chúng ta phải tôn thờ ngài; chúng ta phải tin ngài, và chúng ta phải đón nhận Mình và Máu ngài nếu chúng ta mong được sống đời đời. Hôm nay chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa để nhắc nhở chúng ta rằng nó là một đòi buộc cho các bạn và tôi là chúng ta phải hiểu, chấp nhận và tham dự vào bí tích Thánh Thể.

Ở phần trước bài tin mừng hôm nay của thánh Gio-an, chúng ta đã nghe về phép lạ những chiếc bánh và cá, Chúa Kitô đã nuôi hàng mấy ngàn người bởi vì họ đói, họ cần thực phẩm và đã không thể tiếp tục hành trình mà không có của ăn. Trong đời sống chúng ta biết rằng chúng ta không thể tiếp tục hành trình trên đời mà không có của ăn và dinh dưỡng. Bạn có thể đã nhìn thấy hình ảnh các người nghèo đói ở Rwanda và Somalia, những người đã bắt đầu ngã bệnh bởi vì họ thiếu thực phẩm và dinh dưỡng. Họ bị mắc nhiễm mọi loại bệnh tật bởi vì đã không có đủ sức để chống lại các bệnh dịch, để vượt qua sự yếu nhược của họ.

Đời sống tinh thần cũng giống như thế. Chúng ta không thể nhìn thấy linh hồn mình nhưng nếu chúng ta không tẩm bổ cho mình bằng Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng chết cách thiêng liêng; linh hồn chúng ta trở nên yếu nhược, và chúng ta bị mắc vào mọi chứng bệnh dịch tinh thần. Người ta sa ngã phạm tội và các chước cám dỗ bởi vì họ không có sức mạnh và ơn thánh để vượt thắng những yếu hèn của sự mất tinh thần của linh hồn. Do đó, hãy ý thức nhớ rằng chắc chắn chúng ta cần phải tin, hành động và đón nhận bí tích Thánh Thể trong ơn thánh. Chẳng ơn ích gì cho người tiến tới bàn thánh cách bất xứng. Trong thư gởi tín hữu Co-rin-tô, thánh Phao-lô nói rằng ai tiếp rước Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô cách bất xứng thì có tội với Mình và Máu của Chúa Kitô.

Xin Thêm Lòng Tin

Hôm nay ngày lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta nhắc nhở cho chính mình để tin và xin Thiên Chúa trợ giúp cho sự thiếu lòng tin của chúng ta; giúp chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích này; giúp chúng ta đón rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô; giúp rước Mình và Máu ngài cách xứng đáng nhờ đó chúng ta có thể có sự sống của Chúa Kitô trong chúng ta. Chúa Giêsu, với lòng rộng rãi bao la, đã cho chúng ta chính bản thân ngài và điều chúng ta phải làm là cầu xin. Điều chúng ta phải làm là lên tiếng. Điều chúng ta phải làm là gõ cửa và Ngài sẽ đến với chúng ta. Ngài và Chúa Cha sẽ kết hiệp với chúng ta bây giờ và cho đến muôn đời. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các bạn.