MỘT VÀI HIỂU BIẾT VỀ CHÚA GIÊSU

Chân thành cảm ơn Nhạc Sĩ Võ Đức Phương, & các bạn Danh, M. Linh, Thanh Thủy đã giúp thực hiện

ĐẤNG MÊSIA (Mt 11:2-11)

PHÉP LẠ & SỰ CỨU ĐỘ (Mc 1:29-39)

CĂN TÍNH ĐỨC GIÊSU (Mc 2:1-12)

NHỮNG CÁM DỖ (Mt 4:1-11)

NHÂN CÁCH KITÔ HỮU (Mc 8:27-35)

KHO TÀNG TRÊN TRỜI (Mc 10:17-27)

SỰ PHỤC SINH (Ga 20:1-9)