CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN


Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.”
(Ga 2:12)

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG GIÊNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý TRUYỀN GIÁO - Cầu cho giới trẻ, nhất là ở Châu Mỹ La Tinh, sẽ noi gương Đức Maria và đáp ứng với lời mời của Chúa để loan truyền niềm vui Phúc Âm cho toàn thế giới.

BÀI MỚI