CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi nảy mầm, nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
(Mc 4:31-32)

Âm thanh một vài bài giảng giới thiệu Chúa Giêsu