CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN


Anh chỉ thiếu một điều. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời..”
(Mc 10:21)