t

links

CATHOLIC ONLINE

CẦU NGUYỆN BẰNG
THÁNH VỊNH ĐÁP CA

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN

DÒNG TÊN VN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

LIÊN HIỆP BỀ TRÊN
THƯỢNG CẤP VN

SÁCH ĐẠO

TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU


NguoiTinHuu.org was founded in 1997 for evangelization through electronic messaging and text retrieval media. Its mission is to offer FREE information on the Catholic faith to all, including news and other articles on all matters of Catholic life. It is our intent to adhere to the Magisterium of the Church, the Holy Father and the Bishops of the world united with him as pastors of the Church, while remaining open to dialogue with everyone.

NguoiTinHuu.org is maintained by Deacon Joseph Nhat Tran with the cooperation of Vietnamese priests from all over the world, especially priests and deacons of Archdiocese of Galveston-Houston.

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

y cau nguyen

An Ủi Những Ai Sầu Khổ
Cầu cho những người bị đau khổ,
nhất là người nghèo, người tị nạn, và ở bên lề xã hội,
được tìm thấy sự chào đón và an ủi
trong các cộng đồng của chúng ta.


How to Help Nguoi Tin Huu

Please pray daily for all the members and benefactors of NguoiTinHuu.org, past and present, living and deceased.

Về www.nguoitinhuu.org

NguoiTinHuu.org được thành lập năm 1997 với mục đích loan truyền Tin Mừng qua hệ thống tin học và chuyển tải tài liệu.

Sứ vụ này được thể hiện qua việc cung cấp MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người các kiến thức về đức tin Công Giáo, kể cả tin tức và mọi vấn đề liên quan đến đời sống Công Giáo. Chúng tôi nhất quyết trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội, Đức Thánh Cha và các Giám Mục trên toàn thế giới cùng với hợp nhất với người như các chủ chăn của Giáo Hội, trong khi vẫn cởi mở đối thoại với bất cứ ai.

NguoiTinHuu.org được duy trì bởi Pt. Giuse Trần Văn Nhật với sự cộng tác của các linh mục Việt Nam trên toàn thế giới, nhất là các linh mục và phó tế của tổng giáo phận Galveston-Houston.

Về Bài Gửi Cho www.nguoitinhuu.org

Bài gửi cho www.nguoitinhuu.org thì xin đừng gửi cho chỗ khác.

Khi tự ý gửi bài cho www.nguoitinhuu.org, tác giả đương nhiên cho phép phổ biến theo quy tắc của www.nguoitinhuu.org.

Chúng tôi có toàn quyền kiểm duyệt hay từ chối đăng tải mà không cần nêu lý do.

Về Danh Xưng "Đức Giêsu" hay "Chúa Giêsu"

Về Bài Trích Trong www.nguoitinhuu.org

Có thể sử dụng các bài trong www.nguoitinhuu.org cho nhu cầu tinh thần, xin đừng làm thương mãi và xin ghi rõ xuất xứ cũng như tác giả.

Copyright 2010, Nguoi Tin Huu. All rights reserved. Send comments or questions to Nguoi Tin Huu

Bai Dac Biet

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa

Thực Chất của Đời Sống

Đi Hai Dặm

Đức Tin Trong Công Giáo

Tinh Túy của Lề Luật

Giảng Dậy Bằng Gương Mẫu

Muối & Ánh Sáng

Nhân Chứng

Salt & Light

Tạ Ơn

Căn Hầm Ở Okinawa

True Blessing & Happiness

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

Fishers of Men

Chiên Thiên Chúa

Ánh Sao Chân Lý

Vị Tổng Thống Nhẩy Múa

The Epiphany of The Lord

Những Người Thợ Đốt Đèn

You Can Stay With Me

Ai Cần Ông Già Nôen?

It Is The Right Thing To Do

Activist or Healer

Vở Kịch Còn Dang Dở

Hai Lối Nhìn

Sống Mùa Vọng

Hãy Tẩy Vết Xâm Đi!

Evidences of Repentance

Hy Vọng

Stay Awake & Be Prepared

Tiếng Gọi Hoán Cải

Tên Trộm & Người Chủng Sinh

Proclaiming Jesus Christ

Chuẩn Bị Làm Nhân Chứng

Đau Khổ

Save or Lost

Trẻ Sinh Đôi

It's Wise to Take Care of Our Souls

Cái Hố

Driving Force for Success

Phúc Cho Những Kẻ Nhu Mì Vì Sẽ Hưởng Được Đất

Món Quà Thiên Chúa Quý Nhất

© 2015 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.