CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN


Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.
(Luca 10:42)

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BẢY CỦA ĐỨC THÁNH CHA

SỰ CÔNG BÌNH CHÍNH TRỰC - Cầu cho những người thực hiện sự công bình sẽ thi hành với sự chính trực, và sự bất công tràn lan trên thế giới sẽ chấm dứt.

BÀI MỚI