CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG GIÊNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA

TÌNH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng để sống tình bằng hữu với anh chị em của mọi tôn giáo, cầu nguyện cho nhau, mở lòng cho mọi người.

BÀI MỚI