links

CATHOLIC ONLINE

CẦU NGUYỆN BẰNG
THÁNH VỊNH ĐÁP CA

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VN

DÒNG TÊN VN

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

LIÊN HIỆP BỀ TRÊN
THƯỢNG CẤP VN

SÁCH ĐẠO

TRANG SỨ GIẢ TÌNH YÊU


NguoiTinHuu.org was founded in 1997 for evangelization through electronic messaging and text retrieval media. Its mission is to offer FREE information on the Catholic faith to all, including news and other articles on all matters of Catholic life. It is our intent to adhere to the Magisterium of the Church, the Holy Father and the Bishops of the world united with him as pastors of the Church, while remaining open to dialogue with everyone.

NguoiTinHuu.org is maintained by Deacon Joseph Nhat Tran with the cooperation of Vietnamese priests from all over the world, especially priests and deacons of Archdiocese of Galveston-Houston.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lagiarô và ông nhà giầu

y cau nguyen

Ý Chung: Trọng Tâm của Con Người
Cầu cho mọi người có thể góp phần
cho sự thịnh vượng chung và xây dựng một xã hội
mà nó đưa con người vào tâm điểm.

Ý Truyền Giáo: Sứ Vụ Truyền Giáo
Cầu cho Kitô Hữu, nhờ sự tham dự các Bí Tích
và suy niệm Kinh Thánh,
họ có thể ý thức hơn về sứ vụ truyền giáo.


How to Help Nguoi Tin Huu

Please pray daily for all the members and benefactors of NguoiTinHuu.org, past and present, living and deceased.

Về www.nguoitinhuu.org

NguoiTinHuu.org được thành lập năm 1997 với mục đích loan truyền Tin Mừng qua hệ thống tin học và chuyển tải tài liệu.

Sứ vụ này được thể hiện qua việc cung cấp MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người các kiến thức về đức tin Công Giáo, kể cả tin tức và mọi vấn đề liên quan đến đời sống Công Giáo. Chúng tôi nhất quyết trung thành với Huấn Quyền của Giáo Hội, Đức Thánh Cha và các Giám Mục trên toàn thế giới cùng với hợp nhất với người như các chủ chăn của Giáo Hội, trong khi vẫn cởi mở đối thoại với bất cứ ai.

NguoiTinHuu.org được duy trì bởi Pt. Giuse Trần Văn Nhật với sự cộng tác của các linh mục Việt Nam trên toàn thế giới, nhất là các linh mục và phó tế của tổng giáo phận Galveston-Houston.

Về Bài Gửi Cho www.nguoitinhuu.org

Bài gửi cho www.nguoitinhuu.org thì xin đừng gửi cho chỗ khác.

Khi tự ý gửi bài cho www.nguoitinhuu.org, tác giả đương nhiên cho phép phổ biến theo quy tắc của www.nguoitinhuu.org.

Chúng tôi có toàn quyền kiểm duyệt hay từ chối đăng tải mà không cần nêu lý do.

Về Danh Xưng "Đức Giêsu" hay "Chúa Giêsu"

Về Bài Trích Trong www.nguoitinhuu.org

Có thể sử dụng các bài trong www.nguoitinhuu.org cho nhu cầu tinh thần, xin đừng làm thương mãi và xin ghi rõ xuất xứ cũng như tác giả.

Copyright 2010, Nguoi Tin Huu. All rights reserved. Send comments or questions to Nguoi Tin Huu, 8810 Diamond Lake Ln, Houston, Texas, 77083, or e-mail to Nguoi Tin Huu

Bai Dac Biet

Nếu Bạn Có Đức Tin

A Faith-filled Person Is A Servant

Ông Schweitzer và Người Nghèo

I Am So Sorry

Mua Nước Trời Bằng Việc Bác Ái

Be Resourceful

Phận Người

Sự Tha Thứ

I Love You

Tôi Là Người Thứ Ba

Jesus' Ad

Charlie Brown Chính Cống

Our Paychecks

Tin Vào Thông Điệp

Admission to Heaven

Tầu Kéo hay Thuyền Buồm?

Tôi Có Nên Quỳ Gối?

Chứng Nghiệm Thánh Lễ Misa của một Mục Sư Tin Lành

Người Ở Phòng Số 40

Deepest Sympathy or Congratulation

Cuộc Gặp Gỡ

Things That Matter to God

Cầu Nguyện: Một Chia Sẻ Quyền Năng Thiên Chúa

The Key to Open

Sai Lầm của Người Thầu Khoán

Only One Thing

Người Samaritanô Thời Đại

Một Nhận Định Khác về Thánh Maria Mađalêna

Tôi Đã Để Đi Qua

Go and Do Likewise

Tâm Bão

True Liberty

Người Không Nhìn Lại

The Big Rock

Hai Câu Hỏi

Lòng Thương Xót Hay Tha Thứ

Tha Thứ

Jesus I Trust In You

Các Ý Thức Hệ và Mạo Hiểm Đức Tin

Thương Cảm

Chuẩn Bị Sự Chết

Luôn Có Những Tên Chỉ Điểm

Hai Giờ Trong Mưa

Trinitarian God: Fact or Mystery?

© 2015 Deacon Nhat Tran. All Rights Reserved.