CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Nhiều người được mời, nhưng ít người được chọn". (Mattheu 21:14)