CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

"Rebirth" của Rev. Donald Suigii Liu

... nếu hạt lúa không rơi xuống đất mà chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt lúa; nhưng nếu chết đi, nó sinh được nhiều kết quả.”
(Ga 12:24)

Âm thanh một vài bài giảng giới thiệu Chúa Giêsu