CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Đây là Con Ta yêu dấu.
Hãy nghe lời Người.”
(Mc 9:7b)

Âm thanh một vài bài giảng giới thiệu Chúa Giêsu

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG HAI CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Quyết Không Tham Nhũng Hối Lộ
Cầu cho những ai có quyền lực về vật chất, chính trị hay tinh thần có thể chống lại sức quyến rũ của tham nhũng hối lộ.

BÀI MỚI